All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   IS   ES   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: od...
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: od...

od {prep} [+gen.]
from
since
od {prep} [+gen.] [autora]
by [author]
od {prep} [+gen.] [čas. údaj]
as from
od {prep} [+gen.] [vyj. príčinu, dôvod, pôvod, pôvodcu]
of
od {prep} [+gen.] [vyj. viditeľný vplyv n-čoho na osobu]
with
južne od [+gen.]
south of
kúsok od [+gen.]
off
od ... do
from ... to
od narodenia {adv}
from birth
od nepamäti {adv} [aj: odnepamäti]
from time immemorial
od srdca {adv}
heartily
od srdca
heartfelt
od začiatku [stále]
all along
odhliadnuc od {prep} [+gen.]
aside from
apart from
odhliadnuc od ...
... aside
počínajúc od {prep} [+gen.]
as from
počnúc od {prep} [+gen.]
as from
počnúc od [+gen.]
starting with
severne od [+gen.]
north of
východne od [+gen.]
east of
západne od [+gen.]
west of
odísť od n-ho [dok.]
to leave sb. behind
to run out on sb. [idiom]
odísť od n-ho [dok.] [opustiť]
to leave sb.
utiecť od n-ho [dok.]
to run out on sb. [idiom]
vylákať n-čo od n-ho [dok.] [nečestne]
to extort sth. from sb.
vymámiť n-čo od n-ho [dok.] [nečestne]
to extort sth. from sb.
vymámiť od n-ho n-čo [dok.] [podvodom]
to bilk sb. out of sth. [coll.]
druhý od konca
last but one
na rozdiel od {prep} [+gen.]
unlike
contrary to
in contrast to
na rozdiel od [+gen.]
as opposed to
nezávisle od n-ho/ n-čoho {adv}
independently of sb./sth.
nezávislý od n-ho/ n-čoho {adj}
independent of sb./sth.
od A po Z {adv} [idióm]
from A to Z [idiom]
od toho času {adv}
thereafter
from that time forth [literary]
od tých čias {adv}
from that time forth [literary]
samo (od seba) {adv}
on its own
tretí od konca
last but two
bočiť od n-ho n-čoho [nedok.]
to shun sb./sth.
dostať správu od n-ho [dok.]
to hear from sb.
hovoriť od veci [nedok.]
to ramble
na juh od [+gen.]
to the south of
na sever od [+gen.]
to the north of
na východ od [+gen.]
to the east of
na západ od [+gen.]
to the west of
nadobudnúť účinnosť od [dok.]
to enter into force as frompráv.
napadnúť n-ho od chrbta [dok.]
to attack sb. from behind
nepohnúť sa od n-ho [dok.]
to not leave sb.'s side
očistiť n-ho od n-čoho [dok.]
to exonerate sb. from sth.
očistiť od n-čoho [dok.] [obr.]
to purge of sth. [fig.]
očistiť od prachu [dok.]
to dust
odbiehať od témy [nedok.]
to ramble
oddeliť (od seba) [dok.]
to divorce [fig.]
odhovárať n-ho od n-čoho [nedok.]
to dissuade sb. from (doing) sth.
odhovoriť n-ho od n-čoho [dok.]
to dissuade sb. from (doing) sth.
odlíšiť n-ho/ n-čo od n-ho/ n-čoho [dok.]
to differentiate sb./sth. from sb./sth.
odradiť n-ho od n-čoho [dok.]
to discourage sb. from sth.
to dissuade sb. from (doing) sth.
odrádzať n-ho od n-čoho [nedok.]
to dissuade sb. from (doing) sth.
odstúpiť od n-čoho [dok.] [neuskutočniť zamýšľané]
to withdraw from sth.
oslobodiť od n-ho/ n-čoho [dok.]
to free from sb./sth.
uľaviť od n-čoho [dok.]
to relieve sth.
umierať od hladu [nedok.]
to starve
umierať od hladu [nedok.] [obr.]
to be famished [coll.]
upustiť od n-čoho [dok.]
to abandon sth.
to jettison sth.
to relinquish sth.
to desist from sth.
to refrain from sth.
ušetriť n-ho/ n-čo od n-čoho [dok.]
to spare sb./sth. from sth.
vydrankať n-čo z / od n-ho [dok.]
to coax sth. from / out of sb.
vymámiť n-čo z / od n-ho [dok.]
to coax sth. from / out of sb.
začínať od nuly [nedok.] [idióm]
to start from scratch [idiom]
začínať od piky [nedok.] [idióm]
to start from scratch [idiom]
závisieť od n-ho/ n-čoho [nedok.]
to depend on sb./sth.
získať informáciu od n-ho [dok.]
to elicit information from sb.
zomrieť od hladu [dok.]
to die of hunger
kľúč {m} od izby
room key
očistenie {n} od viny
exoneration
oslobodenie {n} od viny
exonerationpráv.
závislosť {f} od alkoholu
alcohol dependencedrogy
závislosť {f} od drog
drug dependencedrogy
na nerozoznanie od n-ho/ n-čoho
indistinguishable from sb./sth.
od radosti bez seba
jubilant
od svitu do mrku {adv}
from dawn to dusk
od toho času, čo {conj}
since
odhliadnuc od toho, že ...
not to mention the fact that ...
Ryba smrdí od hlavy.
A fish rots from the head down.príslov.
byť odtrhnutý od reality [nedok.]
to be detached from realityidióm
byť skrehnutý od zimy [nedok.]
to be stiff with cold
byť závislý od n-ho n-čoho [nedok.]
to depend on sb./sth.
byť závislý od n-ho/ n-čoho [nedok.]
to be reliant on sb./sth.
datovať sa od n-čoho [dok./nedok.]
to date from sth.
dištancovať sa od n-čoho [dok./nedok.]
to disavow sth.
odchýliť sa od n-čoho [dok.]
to depart from sth.
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement