|   All Languages   
EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   NL   PT   FI   LA   ES   HU   NO   BG   HR   CS   DA   TR   PL   EO   SR   SQ   EL   BS   |   FR   SK   IS   ES   NL   HU   RO   PL   SV   NO   RU   FI   SQ   IT   DA   CS   PT   HR   BG   LA   EO   SR   BS   TR   EL

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: od
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|New Website|About|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: od

od {prep} [+gen.]
from
since
od {prep} [+gen.] [autora]
by [author]
od {prep} [+gen.] [čas. údaj]
as of
as from
od {prep} [+gen.] [vyj. príčinu, dôvod, pôvod, pôvodcu]
of
od {prep} [+gen.] [vyj. viditeľný vplyv n-čoho na osobu]
with
od ... {adv} [od urč. času ďalej]
from ... onward [Am.]
from ... onwards [Br.]
južne od [+gen.]
south of
kúsok od [+gen.]
off
od ... do
from ... to
od bolesti {adv}
with pain
od narodenia {adv}
innately
from birth
od nepamäti {adv}
from time immemorial
od prírody {adv}
innately
od prírody {adv} [pridodzene]
by nature
od srdca {adv}
heartily
od srdca
heartfelt
od začiatku {adv}
from the get-go [Am.] [coll.]
ab initio [formal or legal usage]
od začiatku [stále]
all along
od základov {adv} [obr.] [úplne]
from the ground up [idiom]
od základu {adv} [obr.] [úplne]
from the ground up [idiom]
odhliadnuc od {prep} [+gen.]
aside from
apart from
odhliadnuc od ...
... aside
počínajúc od {prep} [+gen.]
as from
počnúc od {prep} [+gen.]
as from
počnúc od [+gen.]
starting with
severne od [+gen.]
north of
východne od [+gen.]
east of
západne od [+gen.]
west of
očistiť n-čo od n-ho [dok.] [vykonať čistky]
to purge sth. of sb.
odísť od n-ho [dok.]
to part from sb.
to leave sb. behind
to run out on sb. [idiom]
odísť od n-ho [dok.] [opustiť]
to leave sb.
somrovať (n-čo od n-ho) [nedok.] [sl.]
to mooch (sth. off sb.) [Am.] [coll.] [try to get for free]
utiecť od n-ho [dok.]
to run out on sb. [idiom]
vydrankať n-čo od n-ho [dok.]
to bum sth. from / off sb. [coll.]
vylákať n-čo od n-ho [dok.] [nečestne]
to extort sth. from sb.
vymámiť n-čo od n-ho [dok.]
to bum sth. from / off sb. [coll.]
vymámiť n-čo od n-ho [dok.] [nečestne]
to extort sth. from sb.
vymámiť od n-ho n-čo [dok.] [podvodom]
to bilk sb. out of sth. [coll.]
vysomrovať (n-čo od n-ho) [nedok.]
to mooch (sth. off sb.) [coll.] [Am.] [try to get for free]
vysomrovať n-čo od n-ho [dok.] [sl.]
to bum sth. from / off sb. [coll.]
vyžobrať n-čo od n-ho [dok.]
to bum sth. from / off sb. [coll.]
závisieť od n-ho [nedok.]
to be up to sb. [choice or decision]
bočne od n-čoho {adv} [kolmo na dĺžku plavidla, lietadla]
abeam of sth.let.námor.
druhý od konca
last but one
juhovýchodne od n-čoho {adv}
southeast of sth.
juhozápadne od n-čoho {adv}
southwest of sth.
južne od n-čoho {adv}
south of sth.
meravý od strachu {adj}
scared stiff [coll.]
na rozdiel od {prep} [+gen.]
unlike
contrary to
in contrast to
na rozdiel od [+gen.]
as opposed to
nezávisle od n-ho/ n-čoho {adv}
independent of sb./sth.
independently of sb./sth.
nezávislý od n-ho/ n-čoho {adj}
independent of sb./sth.
od A po Z {adv} [idióm]
from A to Z [idiom]
od samého začiatku {adv}
from the very beginning
od tejto chvíle {adv}
from this moment on
henceforth [formal]
od toho času {adv}
thereafter
from that time forth [literary]
od tých čias {adv}
from that time forth [literary]
odlišný od normy {adj}
abnormal
s účinnosťou od ... {adv}
effective from ...
sám od seba {adv}
of one's own accord
samo (od seba) {adv}
on its own
severne od n-čoho {adv}
north of sth.
severovýchodne od n-čoho {adv}
northeast of sth.
severozápadne od n-čoho {adv}
northwest of sth.
skrehnutý od zimy {adj}
chilly [of a person]
tretí od konca
last but two
východne od n-čoho {adv}
east of sth.
zamastený od oleja {adj}
oily
západne od n-čoho {adv}
west of sth.
závislý od n-ho/ n-čoho {adj}
dependent on sb./sth.
bočiť od n-ho n-čoho [nedok.]
to shun sb./sth.
dostať správu od n-ho [dok.]
to hear from sb.
hovoriť od veci [nedok.]
to ramble
kričať od bolesti [nedok.]
to scream with pain
na juh od [+gen.]
to the south of
na sever od [+gen.]
to the north of
na východ od [+gen.]
to the east of
na západ od [+gen.]
to the west of
nadobudnúť účinnosť od [dok.]
to enter into force as frompráv.
napadnúť n-ho od chrbta [dok.]
to attack sb. from behind
nepohnúť sa od n-ho [dok.]
to not leave sb.'s side
očistiť n-čo od n-čoho [dok.]
to clear sth. from / off sth.
očistiť n-ho od n-čoho [dok.]
to exonerate sb. from sth.
očistiť od prachu [dok.]
to dust
odbiehať od témy [nedok.]
to ramble
oddeliť (od seba) [dok.]
to divorce [fig.]
oddeliť n-čo od n-čoho [dok.]
to dissociate sth. from sth.
back to top | home© 2002 - 2024 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement