All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   IS   ES   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: po
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: po

po {prep} [+lok.]
after
following
po {prep} [+ak.] [čas. údaj]
till
until
po {prep} [+lok.] [čas. limit: dlhšie ako]
beyond
po {prep} [+lok.] [čas. údaj: ihneď po]
on
upon
po {prep} [+lok.] [čas. údaj]
past
po {prep} [+lok.] [ísť, pohybovať ap.]
along
po {prep} [+lok.] [miestny údaj: pozdĺž]
down
polónium {n} <Po>
polonium <Po>chém.
pondelok {m} <Po, pon.>
Monday <Mon., Mo.>
(po) celý [+ak.] [čas. údaj]
throughout
(po) prvýkrát {adv}
for the first time
až po [+ak.]
up to
down to
as far as
po anglicky {adv}
in English
po celom ... [+lok.]
all over ...
po desiate {adv}
tenthly
po deviate
ninthly
po dĺžke
lengthwise
po druhé
secondly
po dvoch {adv}
in twos
po dvoch [dvaja naraz]
two at a time
po jednom
one by one
po kúskoch {adv}
bit by bit
po ôsme
eighthly
po pamäti {adv} [aj: popamäti]
without looking
po piate {adv}
fifthly
po poriadku {adv}
in sequence
po prúde
down the river
po prvé
firstly
to begin with
po prvé [vo výpočte]
first
po sebe {adv}
in a row
in sequence
po sebe {adv} [zaradom]
consecutively
po siedme
seventhly
po šieste
sixthly
po slovensky
in Slovak
po stáročia {adv}
for centuries
po štvrté
fourthly
po tretie
thirdly
po ulici
along the street
ísť po n-ho/ n-čo [dok./nedok.]
to fetch sb./sth.
ísť po n-kom [dok.] [zamerať sa na n-ho s cieľom uškodiť, zabiť a pod.]
to be gunning for sb.
nastúpiť po n-kom [dok.]
to succeed sb.
pomenovať po n-kom [dok.]
to name after sb.
poslať po n-ho [dok.]
to call sb. in
skočiť po n-ho/ n-čo [dok.]
to fetch sb./sth.
zabehnúť po n-ho/ n-čo [dok.]
to go and fetch sb./sth.
zájsť n-mu po n-čo [dok.]
to fetch sb. sth.
cesta {f} po ... [kraji, krajine]
tour of ... [land, country]
(dolu) po rieke
down the river
(po) celý čas {adv}
all along
all the time
all the while
(po) celý rok {adv}
throughout the year
(po) prvý raz {adv}
for the first time
ako po masle
smoothly
Až po vás!
After you!
bažiaci po n-čom
greedy for sth.
bok po boku {adv}
alongside
side by side
hodinu po hodine {adv}
hour by hour
Je po všetkom.
It's all over.
jeden po druhom {adv}
in sequence
jeden po druhom
one by one
one after another
jedno po druhom [postupne]
one thing at a time
kus po kuse {adv}
piece by piece
kúsok po kúsku {adv}
bit by bit
od A po Z {adv} [idióm]
from A to Z [idiom]
po (zrelej) úvahe {adv}
on second thought [Am.]
on second thoughts [Br.]
po celom svete
worldwide
po celom svete {adv}
throughout the world
po celý čas {adv}
throughout
po celý deň
all day long
po celý rok
all year round
po sebe idúci
successive
po toľkom čase
after all this time
po tom, ako
after
prahnúci po n-čom
greedy for sth.
bažiť po n-čom [nedok.]
to crave for sth.
to hunger for sth.
bažiť po n-čom [nedok.] [hl. cudzom]
to covet sth. [formal]
buchnúť po n-čom [dok.]
to whack sth. [coll.]
byť po opici [nedok.]
to be hungover
cestovať po súši [nedok.]
to travel by land
chmatnúť po n-čom [dok.]
to snatch at sth.
chňapnúť po n-čom [dok.]
to grab at sth.
to snatch at sth.
chňapnúť po n-kom/ n-čom [dok.]
to snap at sb./sth.
chniapať po n-kom/ n-čom [nedok.]
to snap at sb./sth.
chodiť po špičkách [nedok.]
to tiptoe
dychtiť po n-čom [nedok.]
to crave for sth.
to hunger for sth.
to be eager for sth.
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement