|   All Languages   
EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   NL   PT   LA   FI   ES   HU   NO   BG   HR   CS   DA   TR   PL   EO   SR   SQ   UK   EL   BS   |   FR   SK   IS   ES   NL   RO   HU   PL   SV   NO   RU   FI   SQ   IT   DA   CS   PT   HR   BG   LA   EO   SR   BS   TR   EL

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: pod
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|New Website|About|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: pod

pod {prep} [+ak.]
under [direction]
underneath [direction]
pod {prep} [+ak.] [+inšt.]
below
beneath
pod {prep} [+inšt.]
under [place]
underneath [place]
pod- {prefix}
sub-
pod hladinou {adv}
underwater
pod nátlakom {adv}
under duress
pod nohami {adv}
underfoot
pod podmienkou [+gen.]
provided
pod prísahou {adv}
on oath
under oath
Poď už!
Come on! [Hurry!]
pod velením n-ho
under the command of sb.voj.
pod vodou {adv}
underwater
pod záštitou n-ho [kniž.]
under the auspices of sb.
pod zem {adv}
underground [direction]
pod zemou {adv}
underground [place]
tesne pod n-čím [urč. hranicou]
(just) shy of sth. [place]
tesne pod n-čo [urč. hranicu]
(just) shy of sth. [direction]
ležať pod n-čím [nedok.]
to underlie sth.
smiať sa [nedok.] pod fúzy [ [obr. šibalsky]
to chuckle
Je pod mrakom.
It's cloudy.meteor.
niečo pod zub
a bite (to eat) [coll.]
pod egidou n-ho/ n-čoho {adv} [kniž.]
under the aegis of sb./sth.
pod falošným menom {adv}
under a false name
pod holým nebom {adv} [nie vnútri]
outdoors
pod hranicou chudoby {adv}
below the poverty linesociol.
pod lekárskym dohľadom {adv}
under medical supervisionmed.
Poď na to! [ľud.] [pokyn na začatie vystúpenia]
Take it away! [instruction to begin performance]
pod ochranou n-ho/ n-čoho {adv}
under the aegis of sb./sth.
pod podmienkou že
provided (that)
pod podmienkou, že ...
on condition that ...
Poď sa pozrieť!
Come and see!
pod siedmimi zámkami {adv} [idióm]
under lock and key [idiom]
pod zámienkou n-čoho
on / under the pretext of doing sth.
pod zástavou n-čoho {adv} [obr.] [v mene niečoho]
under the banner of sth. [idiom]
pod záštitou n-ho/ n-čoho {adv} [kniž.]
under the aegis of sb./sth.
Pozor pod nohy!
Watch your step!
rovno pod nosom {adv} [idióm]
right under one's nose [idiom]
byť pod drobnohľadom [nedok.] [idióm]
to be under the microscope [idiom]
dať n-ho/ n-čo pod zámok [dok.]
to lock sb./sth. in
kúpiť n-čo pod rukou [nedok.] [idióm] [tajne, často nelegálne]
to buy sth. under the counter [idiom]
mať pod čapicou [nedok.] [idióm]
to be drunk
mať pod kontrolou n-čo [nedok.]
to rein in sth.
podpísať sa pod n-čo [dok.]
to sign sth.
pozerať pod nohy [nedok.] [aby človek nezakopol ap.]
to watch one's step
udržať pod kontrolou [dok.]
to restrain
vypovedať pod prísahou [nedok.]
to testify under oathpráv.
zamiesť n-čo pod koberec [dok.] [idióm]
to sweep sth. under the carpet [idiom]
to sweep sth. under the rug [Am.] [idiom]
modrina {f} pod okom
black eyemed.
podložka {f} pod hrniec
pot matgastr.
poznámka {f} pod čiarou
footnotevydav.
sinka {f} pod okom
black eye
stolček {m} pod nohy
footstoolnábytok
ťažba {f} pod vodou
underwater excavationpriem.
úder {m} pod pás [box] [aj obr.]
low blow [also fig.]šport
zarážka {f} pod koleso
wheel chocklet.tech.žel.
Sneh vrždí pod nohami.
Snow crunches underfoot.
To je pod úroveň.
It's a bush league. [Am.] [coll.] [idiom]
spadať pod n-čo/ do n-čoho [nedok.] [kniž.]
to fall under sth. [belong to an area of resonsibility]
zasmiať sa pod fúzy [dok.] [obr.] [šibalsky]
to chuckle
znosiť n-ho pod čiernu zem [dok.] [idióm]
to tear a strip off sb. [Br.] [coll.] [idiom] [severely reprimand]
znosiť n-ho pod čiernu zem [dok.] [vyhrešiť]
to dress sb. down [idiom] [severely reprimand]
to tick sb. off [Br.] [coll.] [severely reprimand]
zvoziť n-ho pod čiernu zem [dok.] [pokarhať]
to tick sb. off [Br.] [coll.] [severely reprimand]
zvoziť n-ho pod čiernu zem [dok.] [vyhrešiť]
to dress sb. down [idiom] [severely reprimand]
zvoziť n-ho pod čieru zem [dok.] [idióm]
to tear a strip off sb. [Br.] [coll.] [idiom] [severely reprimand]
koncert {m} pod šírym nebom
outdoor concerthudba
Tak poď, nech si ťa vychutnám! [humorný spôsob ako ukázať osobe, kt. sa chce biť, že robí chybu]
Go ahead, make my day! [a humorous way to show a person willing to fight it would be a big mistake]
dať si niečo pod zub [dok.]
to grab a bite (to eat) [coll.]
dostať sa z dažďa pod odkvap [dok.] [idióm]
to jump out of the frying pan into the fire [idiom]
mať pevnú pôdu pod nohami [nedok.] [idióm]
to be on firm ground [idiom]
mrmlať (si) (n-čo) pod / popod fúzy [nedok.] [idióm]
to mutter (sth.) under one's breath [idiom]
mrmlať (si) (n-čo) pod / popod nos [nedok.] [idióm]
to mutter (sth.) under one's breath [idiom]
back to top | home© 2002 - 2024 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement