All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   IT   FR   PT   HU   NL   SK   LA   FI   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   SR   EL   EO   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   RU   ES   NO   SV   IS   IT   CS   DA   PT   HR   FI   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: pre
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations | Desktop

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: pre
pre {prep} [+ak.]
for
pre [+ak.]
for the sake of
pre {prep} [+ak.] [vyj. príčinu]
owing to
because of
on account of
through [as a result of]
charakteristický pre n-ho/ n-čo {adj}
typical of sb./sth.
podstatný pre n-čo {adj}
germane to sth.
pre blbých
idiot-proof [coll.]
pre náročných
high-end
pre sprostých
idiot-proof [coll.]
pre zmenu {adv}
for a change
rezervovaný pre n-ho
kept for sb.
typický pre n-ho/ n-čo {adj}
typical of sb./sth.
porozumenie {n} pre n-čo
appreciation of sth.
zmysel {m} pre n-čo
appreciation of sth.
(len) pre istotu
just in case
len pre istotu
just to be on the safe side
Pre boha živého!
For crying out loud! [coll.]
pre každý prípad
just in case
Pre Kristove rany!
Good heavens!
byť nepriaznivý pre n-ho/ n-čo
to be detrimental to sb./sth.
byť príznačný pre n-ho/ n-čo
to be typical of sb./sth.
to be characteristic of sb./sth.
hrešiť n-ho za/ pre n-čo [nedok.]
to chide sb. for sth.
to upbraid sb. for sth.
karhať n-ho za/ pre n-čo [nedok.]
to upbraid sb. for sth.
mať cit pre n-čo [nedok.]
to have a way with sth. [idiom]
mať pre n-ho/ n-čo slabosť [nedok.] [idióm]
to have a soft spot for sb./sth. [idiom]
pucovať n-ho za/ pre n-čo [nedok.] [ľud.] [karhať]
to upbraid sb. for sth.
trápiť sa pre n-čo [nedok.]
to fret at / about / over sth.
to beat oneself up about / over sth. [Am.] [coll.]
vyhrešiť n-ho za/ pre n-čo [dok.]
to upbraid sb. for sth.
vyhubovať n-mu za/ pre n-čo [dok.] [ľud. vynadať]
to upbraid sb. for sth.
čas {m} pre seba
alone time
kurz {m} pre pokročilých
advanced coursevzdel.
pastva {f} pre oči
feast for the eyes
ústav {m} (pre choromyseľných)
asylum [dated]psych.
zmysel {m} pre humor
sense of humor [Am.]
pre mňa za mňa
for all I care
pre nič za nič
for no reason
pre stromy nevidieť les
not to see the forest / wood for the treesidióm
Pre všetko na svete!
For Pete's sake!
For goodness' sake!
For pity's sake! [coll.]
nebyť pre n-ho nič nové [nedok.]
to not be a first for sb.
nechať si n-čo pre seba [nedok.] [idióm]
to keep sth. to oneself [idiom]
obetovať sa pre / za n-ho / n-čo [dok./nedok.]
to sacrifice oneself for sb./sth.
oltár {m} pre zápalnú obeť
altar of burnt offeringbibl.
ústav {m} pre duševne chorých
mental hospitalmed.psych.
mental institutionmed.psych.
kefovať [nedok.] n-ho za/ pre n-čo [ľud., obr. vulg.]
to upbraid sb. for sth.
Centrum {m} pre výskum epidemiológie katastrof
Centre for Research on the Epidemiology of Disasters <CRED>
Organizácia {f} OSN pre výchovu, vedu a kultúru <UNESCO>
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization <UNESCO>
Organizácia {f} Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru <UNESCO>
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization <UNESCO>
pravidlá {pl} pre let podľa prístrojov
instrument flight rules <IFR>let.
pravidlá {pl} pre let za viditeľnosti
visual flight rules <VFR>let.
Výbor {m} pre svetové dedičstvo UNESCO
UNESCO World Heritage Committee
back to top | home© 2002 - 2019 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information!
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers