All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   PT   SK   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: pre
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: pre

pre {prep} [+ak.]
for
pre [+ak.]
for the sake of
pre {prep} [+ak.] [vyj. príčinu]
owing to
because of
on account of
through [as a result of]
charakteristický pre n-ho/ n-čo {adj}
typical of sb./sth.
podstatný pre n-čo {adj}
germane to sth.
pre blbých
idiot-proof [coll.]
pre náročných
high-end
pre sprostých
idiot-proof [coll.]
pre zmenu {adv}
for a change
príznačný pre n-čo {adj}
unique to sth.
rezervovaný pre n-ho
kept for sb.
typický pre n-čo {adj}
unique to sth.
typický pre n-ho/ n-čo {adj}
typical of sb./sth.
porozumenie {n} pre n-čo
appreciation of sth.
zmysel {m} pre n-čo
appreciation of sth.
(len) pre istotu
just in case
len pre istotu
just to be on the safe side
Pre boha živého!
For crying out loud! [coll.]
pre každý prípad
just in case
Pre Kristove rany!
Good heavens!
byť nepriaznivý pre n-ho/ n-čo [nedok.]
to be detrimental to sb./sth.
byť príznačný pre n-ho/ n-čo [nedok.]
to be typical of sb./sth.
to be characteristic of sb./sth.
hrešiť n-ho za/ pre n-čo [nedok.]
to chide sb. for sth.
to upbraid sb. for sth.
karhať n-ho za/ pre n-čo [nedok.]
to upbraid sb. for sth.
mať cit pre n-čo [nedok.]
to have a way with sth. [idiom]
mať pre n-ho/ n-čo slabosť [nedok.] [idióm]
to have a soft spot for sb./sth. [idiom]
predurčiť n-ho na / pre n-čo [dok.]
to destine sb. for sth.
pucovať n-ho za/ pre n-čo [nedok.] [ľud.] [karhať]
to upbraid sb. for sth.
trápiť sa pre n-čo [nedok.]
to fret at / about / over sth.
to beat oneself up about / over sth. [Am.] [coll.]
vyhrešiť n-ho za/ pre n-čo [dok.]
to upbraid sb. for sth.
vyhubovať n-mu za/ pre n-čo [dok.] [ľud. vynadať]
to upbraid sb. for sth.
čas {m} pre seba
alone time
domček {m} pre hostí [pri hlavnej budove na veľkom pozemku]
guest house [Am.] [also: guesthouse]
kŕmidlo {n} pre vtáky
bird feederorn.
kurz {m} pre pokročilých
advanced coursevzdel.
pastva {f} pre oči
feast for the eyes
pes {m} pre nepočujúcich
hearing dog
povel {m} pre psa
dog command
toaleta {f} pre mačky
cat litter tray
ústav {m} (pre choromyseľných)
asylum [dated]psych.
zmysel {m} pre humor
sense of humor [Am.]
pre mňa za mňa
for all I care
pre nič za nič
for no reason
pre stromy nevidieť les
not to see the forest / wood for the treesidióm
pre svoj vlastný osoh
for one's own benefit
pre svoju vlastnú bezpečnosť
for one's own safety
Pre všetko na svete!
For Pete's sake!
For goodness' sake!
For pity's sake! [coll.]
nebyť pre n-ho nič nové [nedok.]
to not be a first for sb.
nechať si n-čo pre seba [nedok.] [idióm]
to keep sth. to oneself [idiom]
obetovať sa pre / za n-ho / n-čo [dok./nedok.]
to sacrifice oneself for sb./sth.
oltár {m} pre zápalnú obeť
altar of burnt offeringbibl.
ústav {m} pre duševne chorých
mental hospitalmed.psych.
mental institutionmed.psych.
vodiaci pes {m} (pre nevidiach)
seeing-eye dog [Am.]
guide dog (for the blind)
kefovať [nedok.] n-ho za/ pre n-čo [ľud., obr. vulg.]
to upbraid sb. for sth.
zožierať sa kvôli n-čomu / pre n-čo [nedok.]
to fret at / about / over sth.
Centrum {m} pre výskum epidemiológie katastrof
Centre for Research on the Epidemiology of Disasters <CRED>
Európsky úrad {m} pre boj proti podvodom <OLAF>
European Anti-Fraud Office <OLAF>EU
Organizácia {f} OSN pre výchovu, vedu a kultúru <UNESCO>
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization <UNESCO>
Organizácia {f} Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru <UNESCO>
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization <UNESCO>
pravidlá {pl} pre let podľa prístrojov
instrument flight rules <IFR>let.
pravidlá {pl} pre let za viditeľnosti
visual flight rules <VFR>let.
Výbor {m} pre svetové dedičstvo UNESCO
UNESCO World Heritage Committee
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement