All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: robiť
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: robiť

VERB   robiť | robím | robia | robil
VERB  urobiť | urobím | urobia | urobil
robiť
robiť [nedok.]
to do
to make
robiť [nedok.] [pracovať, mať zamestnanie]
to work
dychtivý robiť n-čo {adj}
raring to do sth.
nedočkavý robiť n-čo {adj}
raring to do sth.
ďalej robiť n-čo [nedok.]
to continue to do sth.
náhodou robiť n-čo [nedok.]
to happen to do sth.
naučiť n-ho robiť n-čo [dok.]
to teach sb. (how) to do sth.
neznášať robiť n-čo [nedok.]
to resent doing sth.
robiť drahoty [nedok.]
to be reluctant
robiť duplikát [nedok.]
to duplicate
robiť fušky [nedok.] [načierno, popri riadnom zamestnaní]
to moonlight [coll.]práca
robiť hlúposti [nedok.]
to mess around
robiť pokroky
to make progress
robiť pokusy [nedok.]
to experiment
robiť poradcu n-mu [nedok.]
to counsel sb.
robiť posunky [nedok.]
to gesture
to gesticulate
robiť ryhy [nedok.]
to score
robiť somariny [nedok.] [jašiť sa, bláznivo sa správať]
to fool around
robiť spoločnosť n-mu [nedok.]
to keep sb. company
robiť starosti n-mu [nedok.]
to concern sb.
robiť strih [nedok.]
to editfilmR+TV
robiť výtržnosti [nedok.]
to riot
smieť robiť n-čo [nedok.]
to get to do sth.
schopnosť {f} robiť n-čo
aptitude for doing sth.
Čo mám robiť?
What am I to do?
je zbytočné robiť n-čo
it is no use doing sth.
there is no use (in) doing sth.
nemá cenu robiť n-čo
it is no use doing sth.
there is no use (in) doing sth.
nemá význam robiť n-čo
it's no good doing sth.
nemá zmysel robiť n-čo
it's no good doing sth.
there's no point in doing sth.
nemať chuť robiť n-čo [nedok.]
to not feel like doing sth.
nemať čo robiť [dok.]
to be unoccupied
robiť (si) zásoby [nedok.]
to hoard
robiť interview s n-ým [nedok.]
to interview sb.žurn.
robiť n-čo na striedačku [nedok.]
to take turns at doing sth.
robiť sa hlúpym [nedok.]
to play dumb
robiť si starosti [nedok.]
to worry
robiť sprostredkovateľa medzi [+inšt.]
to mediate between
robiť unáhlené závery [nedok.]
to jump to conclusions
robiť zbierku na n-čo [nedok.]
to raise funds for sth.
nemá význam / zmysel robiť n-čo
it is no use doing sth.
there is no use (in) doing sth.
Netreba si robiť starosti.
No need to worry.
mať vo zvyku robiť n-čo [nedok.]
to be in the habit of doing sth.
robiť si nároky na n-čo [nedok.]
to claim sth.
robiť si srandu z n-ho [nedok.]
to kid sb. [coll.]
robiť si starosti s n-čím [nedok.]
to fret at / about / over sth.
robiť si žarty z n-ho [nedok.]
to mess with sb. [coll.]
to play tricks on sb. [idiom]
robiť okolo n-ho/ n-čoho veľký rozruch [nedok.]
to make a big fuss about sb./sth.idióm
robiť si [nedok.] posmech z n-ho/ n-čoho
to mock sb./sth.
robiť si posmech z n-ho/ n-čoho [nedok.]
to ridicule sb./sth.
robiť si prču z n-ho/ n-čoho [nedok.] [ľud.]
to make fun of sb./sth.
robiť si srandu z n-ho/ n-čoho [nedok.] [ľud.]
to make fun of sb./sth.
robiť si z n-čoho ťažkú hlavu
to worry about sth.idióm
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement