All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   BS   |   SK   FR   IS   HU   NL   PL   ES   RU   SQ   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: someone's
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: someone's

aromatizovaný {adj} {past-p} [s príchuťou niečoho]
flavored [Am.]
flavoured [Br.]potr.
búrlivý {adj} [prejavovaný s nadšením]
frenzied
búrsky {adj} [súvisiaci s Búrmi]
Boer [attr.]
chrumkavý {adj} [chlieb ap. s chrumkavou kôrkou]
crusty
čiernobiely {adj} [s odtieňmi od bielej po čiernu]
black-and-white [with shades from white to black]
daždivý {adj} [s prehánkami]
showerymeteor.
Dobre. [súhlas s vysloveným a súč. úvod k výroku]
Right. [agreement with what has been said and introducing a statement]
hotový {adj} [so silami, s nervami ap.]
spaced out [coll.]
jeho {pron} [s dôrazom a na začiatku vety]
him
ku {prep} [+dat.] [pred k-, g-, pred skup. spoluhlások s -k-, -g- a v niekt. spojeniach]
to
on
for
toward
towards
láskavo {adv} [s láskou, nežne]
affectionately
mastný {adj} [ľud.] [drahý, s vysokou cenou]
pricy [coll.]
pricey [coll.]
materinský {adj} [súvisiaci s matkou: city ap.]
maternal
materský {adj} [súvisiaci s materstvom]
maternal
náznakovo {adv} [s narážkami]
allusively
náznakový {adj} [s narážkami]
allusive
neprítomne {adv} [bez výrazu, s neúčasťou vedomia]
blankly
nešťastne {adv} [s pocitom samoty a zúfalstva]
forlornly
obyčajný {adj} [s nízkym postavením al. pôvodom]
lowly
ochutený {adj} {past-p} [s príchuťou niečoho]
flavored [Am.]potr.
flavoured [Br.]potr.
okrem {prep} [+gen.] [s výnimkou n-ho/ n-čoho]
except
except for
ony {pl} {pron} [m.neživ. + ž.+ s. rod]
they
oproti {prep} [+dat.] [v porovnaní s]
relative to
prekvitnutý {adj} [o srsti: s bielymi chlpmi na tmavom podklade]
roanjazdec.zool.
priateľsky {adv} [s ochotou nadväzovať kontakty]
sociably
prostý {adj} [s nízkym pôvodom]
lowly
skrúšene {adv} [s pocitom viny a ľútosti]
contritely
skrúšený {adj} [s pocitom viny, ľútosti]
contrite
so {prep} [+inšt.] [pred s-, z-, š-, ž- a pred skup. spoluhlások obsahujúcich -s-, -z-, -š-, -ž-]
with <w/>
strakatý {adj} [s bielymi a tmavými škvrnami okrem čiernej]
skewbaldjazdec.zool.
strakatý {adj} [s čiernymi a bielymi škvrnami]
piebaldjazdec.zool.
tamtie {pron} [m. neživ. + ž. + s. rod]
those
tie {pron} [m. neživ. + ž. + s. rod]
those
tieto {pron} [m. neživ. + ž. + s. rod]
these
{prep} [+gen.] [len v spojení s osobami, príp. zvieratami]
with
úctivo {adv} [s rešpektom]
reverently
úctivý {adj} [s rešpektom]
reverent
viaceré {pl} {adj} [m. neživ., ž. a s.]
multiple
vo {prep} [+lok.] [pred v-, f-, pred skup. spoluhlások s -v-, -f- a v niekt. spojeniach]
in
at
within
vrcholný {adj} [s vysokým postavením]
supreme
všetky {pron} [m. neživ. + ž. + s. rod]
all
vyskúšaný {adj} {past-p} [s dobrým výsledkom]
tried and tested [idiom]
významne {adv} [zmysluplne; aj: s istým významom]
meaningfully
zaoblený {adj} [do šírky, s plnými tvarmi]
plump
zo {prep} [+gen.] [pred s-, z-, š-, ž-, pred skup. spoluhlások obsahujúcich -s-, -z-, -š-, -ž- a v niekt. spojeniach]
of
from
out of
outta [coll.]
zo {prep} [+gen.] [pred s-, z-, š-, ž-, pred skup. spoluhlások obsahujúcich -s-, -z-, -š-, -ž- a v niekt. spojeniach] [preč zo; z povrchu n-čoho]
off
zo {prep} [+gen.] [pred s-, z-, š-, ž-, pred skup. spoluhlások obsahujúcich -s-, -z-, -š-, -ž- a v niekt. spojeniach] [vyj. príčiny: pre, kvôli]
for
zúfalo {adv} [s pocitom samoty a beznádeje]
forlornly
brnieť [nedok.] [o časti tela, hl. o končatine: tŕpnuť, meravieť s pocitom pichania]
to prickle
dokončiť n-čo [dok.] [s prijateľným výsledkom]
to wrap sth. up [coll.]
dvíhať n-čo [nedok.] [s námahou]
to heave sth.
dvihnúť [dok.] [s námahou]
to heave
frknúť [dok.] [vydať posmešný pazvuk s jazykom medzi perami]
to blow a raspberry [idiom]
nadvihnúť n-čo [dok.] [s námahou]
to heave sth.
odtiahnuť n-ho [dok.] [pomôcť s pokazeným autom]
to give sb. a tow [help with a damaged car]prem.
to tow sb. / sb.'s car [help with a damaged car]prem.
oslavovať [nedok.] [s nadšením sa vyjadrovať]
to glorify
prijať [dok.] [s radosťou: návrh, myšlienku ap.]
to embrace [accept willingly: proposal, idea etc.]
rozobrať n-ho [dok.] [ľud.] [premôcť súpera s prevahou, skúseným výkonom]
to pick apart sb. [idiom] [overcome a rival by skilled execution]šport
ťahať [nedok.] [silou, s námahou]
to haul
tŕpnuť [nedok.] [o časti tela, hl. o končatine: brnieť, meravieť s pocitom pichania]
to prickle
uvítať [dok.] [s radosťou prijať: návrh, myšlienku ap.]
to embrace [accept willingly: proposal, idea etc.]
vláčiť [nedok.] [silou, s námahou]
to haul
vliecť [nedok.] [silou, s námahou]
to haul
vyslať n-ho [dok.] [poslať s istým poverením]
to send sb. forth [archaic] [or literary]
vytiahnuť [dok.] [silou, s námahou]
to haul
zdvihnúť [dok.] [s námahou]
to heave
zodvihnúť [dok.] [s námahou]
to heave
zohnať n-ho [dok.] [spojiť sa s n-ým]
to get a hold of sb.
absťák {m} [ľud.] [abstinenčný príznak al. obdobie s abstinenčnými príznakmi]
withdrawaldrogy
administratíva {f} [práca spojená s vybavovaním agendy]
paperwork
amor {m} [symbol lásky (podľa rím. boha lásky Amora) a jeho zobrazenie v podobe chlapca s lukom a šípmi]
cupid [naked boy representing Cupid, with wings and a bow and arrows, used as a symbol of love.]um.
brúska {f} [s pieskovým brúsnym papierom]
sandernárad.tech.
bunda {f} [s kapucňou]
anorak [esp. Br.]odev
červeň {m} [v sedmových kartách: karta s červeňom]
heart [in German cards: a card of the suit of hearts]hry
chumáčik {m} [spletenec niečoho mäkkého, s oblým tvarom] [aj obr.]
fluff
cirkus {m} [ľud.] [zmätok, zhon s krikom]
circus [coll.] [chaotic situation with noise and excitment]
cirkus {m} [obr.] [zmätok, zhon s krikom, blázinec]
carry-on [Br.]
fliačik {m} [malé miesto farebne kontrastujúce s okolím]
splash
gambler {m} [han.] [s chorobnou závislosťou]
gambler
guľa {f} [v sedmových kartách: karta s guľou]
bell [in German cards: a card of the suit of bells]hry
hlaváč {m} [han.] [človek s vysokým postavením]
big gun [coll.] [high-ranking official]
big shot [coll.] [high-ranking official]
informátor {m} [hl. s tajnými informáciami]
informant [esp. with secret information]
informátor {m} [s tajnými informáciami]
informer [with secret information]
káro {n} [v žolíkových kartách: karta s károm]
diamond [in French cards: a card of the suit of diamonds]hry
kľačadlo {n} [kus nábytku na modlitbu pokľačiačky s opierkou na ruky al. knihu]
prie dieu [piece of furniture for kneeling on during prayer, having a rest above, as for a book or elbows]nábož.nábytok
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement