|   All Languages   
EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   NL   PT   FI   LA   ES   HU   NO   BG   HR   CS   DA   TR   PL   EO   SR   SQ   EL   BS   UK   |   FR   SK   IS   ES   NL   HU   RO   PL   SV   NO   RU   FI   SQ   IT   DA   CS   PT   HR   BG   LA   EO   SR   BS   TR   EL

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: urobiť
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|New Website|About|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: urobiť

urobiť n-čo [dok.]
to do sth.
urobiť [dok.]
to make
urobiť n-čo [dok.] [hl. vlastnoručne]
to fashion sth.
dychtivý urobiť n-čo {adj}
keen on (doing) sth.
keen to do sth. [Br.]
chcieť n-čo urobiť [nedok.]
to be eager to do sth.
chcieť urobiť n-čo [nedok.]
to care to do sth.
donútiť n-ho urobiť n-čo [dok.]
to force sb. to do sth.
to compel sb. to do sth.
to coerce sb. into doing sth.
dovoliť n-mu urobiť n-čo [dok.]
to let sb. do sth.
hodlať n-čo urobiť [nedok.]
to be about to do sth.
môcť urobiť n-čo [nedok.]
to be able to do sth.
musieť n-čo urobiť [nedok.] [s logickým očakávaním, prirodzene]
to be bound to do sth.
následne urobiť n-čo [dok.]
to go on to do sth.
nechať n-ho urobiť n-čo [dok.]
to let sb. do sth.
nechcieť urobiť n-čo [nedok.]
to be loath to do sth.
to be unwilling to do sth.
nezabudnúť urobiť n-čo [dok.]
to remember to do sth.
nútiť n-ho urobiť n-čo [nedok.]
to force sb. to do sth.
odmietnuť urobiť n-čo [dok.]
to decline to do sth.
plánovať (urobiť) n-čo [nedok.]
to plan on doing sth.
pozabudnúť n-čo urobiť [dok.]
to neglect to do sth.
prinútiť n-ho urobiť n-čo [dok.]
to get sb. to do sth.
to make sb. to do sth.
to force sb. to do sth.
to compel sb. to do sth.
to coerce sb. into doing sth.
to pin sb. down to doing sth.
prisľúbiť urobiť n-čo [dok.]
to pledge to do sth.
to undertake to do sth.
rád urobiť n-čo [dok.]
to be happy to do sth.
to be pleased to do sth.
schopnosť {f} urobiť n-čo
ability to do sth.
power to do sth.
sľúbiť urobiť n-čo [dok.]
to pledge to do sth.
stihnúť urobiť n-čo [dok.]
to manage to do sth.
túžiť n-čo urobiť [nedok.]
to ache to do sth.
umožniť n-mu urobiť n-čo [dok.]
to empower sb. to do sth. [enable]
určite n-čo urobiť [dok.]
to be bound to do sth.
urobiť chybu [dok.]
to make a mistake
to drop the ball [Am.] [coll.] [idiom]
urobiť grimasu [dok.]
to grimace
urobiť hanbu n-mu [dok.]
to shame sb.
urobiť miesto [dok.]
to make room
urobiť n-čo kvôli n-mu [dok.]
to do sth. for sb.'s sake
urobiť n-čo namiesto n-ho [dok.]
to do sth. in sb.'s stead
urobiť n-čo sám [bez cudzej pomoci]
to do sth. oneself
urobiť n-ho šťastným [dok.]
to make sb. happy
urobiť n-ho/ n-čo nesmrteľným [dok.]
to immortalize sb./sth.
to immortalise sb./sth. [Br.]
urobiť n-mu dobre [dok.] [priniesť úžitok]
to do sb. good
urobiť n-mu láskavosť [dok.]
to do sb. a favor [Am.]
to do sb. a favour [Br.]
urobiť n-mu prehliadku [dok.]
to show sb. around
urobiť n-mu radosť [dok.]
to make sb. happy
to make sb.'s day [idiom]
urobiť obchádzku [dok.]
to detour
urobiť okľuku [dok.]
to detour
urobiť pokrok [dok.]
to make headway
urobiť prelom [dok.]
to break new ground
urobiť pukerlík [dok.] [ľud.]
to curtsy
to curtsey
urobiť radosť n-mu [dok.]
to please sb.
to delight sb.
urobiť skúšku [dok.]
to pass an examvzdel.
urobiť svoje [dok.] [splniť účel]
to do the trick [coll.]
urobiť terno [dok.] [ľud.] [idióm] [dosiahnuť veľký a rýchly finančný zisk]
to make a killing [coll.] [idiom] [make a large, quick profit]
urobiť terno [dok.] [ľud.] [idióm] [náhle dosiahnuť veľký finančný zisk]
to hit pay dirt [idiom]
urobiť výnimku [dok.]
to make an exception
urobiť záznam n-mu [dok.]
to book sb.
zabúdať n-čo urobiť [nedok.]
to neglect to do sth.
zabudnúť n-čo urobiť [dok.]
to neglect to do sth.
zamýšľať (urobiť) n-čo [nedok.]
to plan on doing sth.
neochota {f} urobiť n-čo
unwillingness to do sth.
prichystaný na n-čo / urobiť n-čo {adj}
poised to do sth.
pripravený na n-čo / urobiť n-čo {adj}
poised to do sth.
s cieľom urobiť n-čo
with a view to sth./ doing sth.
s úmyslom urobiť n-čo
with a view to sth./ doing sth.
byť nútený urobiť n-čo [nedok.]
to be constrained to do sth.
byť ochotný urobiť n-čo [nedok.]
to care to do sth.
to be willing to do sth.
to be prepared to do sth. [to be willing]
byť odhodlaný urobiť n-čo [nedok.]
to set one's mind on doing sth. [idiom]
byť povinný urobiť n-čo [nedok.]
to be obliged to do sth.
to be under an obligation to do sth.
byť rozhodnutý urobiť n-čo [nedok.]
to be resolved to do sth.
byť schopný urobiť n-čo [nedok.]
to be able to do sth.
to be capable of doing sth.
chystať sa n-čo urobiť [nedok.]
to be about to do sth.
to be going to do sth.
chystať sa urobiť n-čo [nedok.]
to be getting ready to do sth.
cítiť povinnosť urobiť n-čo [nedok.]
to feel compelled to do sth.
dostať rozkaz urobiť n-čo [dok.]
to be commanded to do sth.voj.
mať chuť urobiť n-čo [nedok.]
to feel like doing sth.
mať drzosť urobiť n-čo [nedok.]
to have a nerve to do sth. [coll.]
mať možnosť urobiť n-čo [nedok.]
to get to do sth.
mať príležitosť urobiť n-čo [nedok.]
to get to do sth. [coll.] [have the opportunity]
mať zákaz urobiť n-čo [nedok.]
to be banned from doing sth.
mať záujem urobiť n-čo [nedok.]
to care to do sth.
back to top | home© 2002 - 2024 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement