All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   BS   |   SK   FR   HU   IS   NL   PL   ES   RU   SQ   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: vo
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: vo

vo {prep} [+lok.] [pred v-, f-, pred skup. spoluhlások s -v-, -f- a v niekt. spojeniach]
in
at
within
vo dne
by day
vo dvojiciach {adv}
in twos
vo veku
at the age of
vo veľkom
in bulk
on a large scale
vo vnútrozemí {adv}
inland
vo všeobecnosti
in general
broadly speaking
vo výške
aloft
rozpustný vo vode {adj}
water-soluble
vo svojej podstate {adv}
inherently
vo veľkej miere {adv}
greatly
vo veľkej miere
extensively
on a large scale
vo veľkom množstve {adv}
abundantly
vo voľnej prírode
in the wild
vo voľnom predaji
over the counter <OTC>farm.
vo vzťahu k {prep} [+dat.]
toward
towards
byť vo veku n-ho [nedok.]
to be sb.'s age
mať n-čo vo vrecku [nedok.] [idióm] [hotové, isté]
to have sth. all sewn up [idiom]
stáť vo dverách [nedok.]
to stand in the doorway
ukladať vo vrstvách [nedok.]
to layer
voda {f} vo fľaši
bottled watergastr.
vo dne v noci {adv} [idióm]
day and night [idiom]
night and day [idiom]
byť vo vrcholnej forme [nedok.]
to be in top form
kúpiť mačku vo vreci [dok.] [idióm]
to buy a pig in a poke [idiom]
mať vo zvyku robiť n-čo [nedok.]
to be in the habit of doing sth.
nebyť vo svojej koži [nedok.] [idióm]
to be out of sorts
to be not oneself / yourself [idiom]
nebyť vo svojej koži [nedok.] [idióm] [cítiť sa chorý]
to be / feel under the weather [coll.] [idiom]
zahrať si [dok.] vo filme
to play in film
pôsobenie {n} vo funkcii prezidenta
presidencypol.
predvedenie {n} vo veci obžaloby [a na vyjadrenie obžalovaného, či sa cíti vinný]
arraignmentpráv.
vypočutie {n} vo veci obžaloby
arraignmentpráv.
život {m} vo voľnej prírode [zvieratá a rastliny]
wildlife [wild animals and plants]bot.ekol.zool.
zvieratá {pl} vo voľnej prírode
wildlifezool.
Je tma ako vo vreci.
It's pitch-dark.
dusiť sa vo vlastnej šťave [nedok.] [idióm]
to stew in one's own juice / juices [coll.] [idiom]
nechať n-ho dusiť sa vo vlastnej šťave [dok.] [idióm]
to leave sb. to stew (in his / her own juice / juices) [idiom]
necítiť sa vo svojej koži [nedok.] [idióm]
to feel out of sorts
vyznať sa vo svojom remesle [nedok.] [idióm]
to know one's stuff [idiom]
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement