All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   IS   ES   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: za
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: za

za {prep} [+ak.] [+inšt.]
behind
beyond
za {prep} [+ak.] [čas. rozsah]
in
za {prep} [+ak.] [vyj. príčinu, účel, mieru]
for
za {prep} [+gen.]
under
za {prep} [+gen.] [počas]
during
za {prep} [+gen.] [v mene, v zastúpení n-ho]
on behalf of
za {prep} [+inšt.]
after
round
around
výmenou za n-čo
in exchange for sth.
za noc {adv}
per night
za okamih {adv}
in a moment
in a minute
in a jiffy [coll.]
za predpokladu [+gen.]
provided
za rohom
round the corner
around the corner
za sebou {adv}
in a row
za sebou [postupne, jeden za druhým]
one after another
za sebou {adv} [zaradom]
consecutively
za svitania {adv}
at dawn
za účelom [+gen.]
in order to
za vlády n-ho {adv}
under the rule of sb.
bežať za n-ým [nedok.]
to run after sb.
bojovať za n-čo [nedok.]
to fight for sth.
chváliť n-ho za n-čo [nedok.]
to praise sb. for sth.
ísť za n-ým [nedok.]
to follow sb.
odmeniť n-ho za n-čo [dok.]
to reward sb. for sth.
orodovať za n-ho [nedok.]
to plead on sb.'s behalf
páliť za n-ým [nedok.] [ľud.]
to come on to sb. [coll.]
pokrivkávať za n-ým/ n-čím [nedok.]
to lag behind sb./sth.
potrestať n-ho za n-čo [dok.]
to punish sb. for sth.
považovať n-čo za ... [aké]
to deem sth. ...
považovať n-ho/ n-čo za [+ak.]
to regard sb./sth. as
považovať n-ho/ n-čo za n-ho/ n-čo [nedok.]
to look on sb./sth. as sb./sth.
sliediť za n-ým [nedok.]
to spy on sb.
smútiť za n-ým/ n-čím [nedok.]
to mourn sb./sth.
vymeniť n-čo za n-čo [dok.]
to swap sth. for sth.
to trade sth. for sth.
vymenovať n-ho za n-čo [dok.]
to appooint sb. (as) sth.
zaostávať za n-ým/ n-čím [nedok.]
to lag behind sb./sth.
zaskočiť za n-ho [dok.]
to cover for sb.
to spell sb. [substitute temporarily]
zaskočiť za n-ho [dok.] [zastúpiť]
to fill in for sb. [to substitute]
zatiahnuť za n-čo [dok.]
to pull sth.
to tug at sth.
honba {f} za n-čím
pursuit of sth.
vďaka {f} za n-čo
thanks for sth.
ako náhrada za n-čo
in return for sth.
ani za mak [ani trochu]
not a bit
Ani za nič!
No way! [coll.]
Not on your life! [coll.]
deň za dňom
day after day
dvakrát za deň {adv}
twice a day
jeden za druhým
one after another
jedno za druhým [postupne]
one thing at a time
krok za krokom {adv}
step by step
na oplátku za n-čo
in return for sth.
niečo za niečo
quid pro quo
Niet za čo! [po poďakovaní]
No problem! [coll.] [You are welcome!]
Niet za čo.
You are welcome!
pritiahnutý za vlasy {adj}
tall [coll.]
raz za čas {adv}
once in a while
raz za čas {adv} [občas, nie často]
every so often
raz za deň {adv}
once a day
raz za mesiac {adv}
once a month
raz za rok {adv}
once a year
raz za týždeň {adv}
once a week
stojaci za zmienku {adj}
noteworthy
za bieleho dňa {adv} [idióm]
in broad daylight [idiom]
za hranicou n-čoho
beyond sth.
za každú cenu
at any rate
za každú cenu {adv} [idióm]
at any cost [idiom]
at all costs [idiom]
by hook or by crook [idiom]
za podozrivých okolností
under suspicious circumstances
za predpokladu že
provided (that)
supposing (that)
za rozumnú cenu
at a reasonable price
za starých čias {adv}
in olden times
za týmto účelom
for this purpose
za žiadnych okolností
under no circumstances
byť súdený za n-čo [nedok.]
to be on trial for sth.práv.
byť vydatá za n-ho [nedok.]
to be married to sb.
byť zodpovedný za n-čo [nedok.]
to be in charge of sth.
chytiť n-ho za ruku [dok.]
to take sb. by the hand
činiť n-ho zodpovedným za n-čo [nedok.]
to hold sb. accountable for sth.
dávať vinu n-mu za n-čo [nedok.]
to blame sb. for sth.
hanbiť sa za n-čo [nedok.]
to be ashamed of sth.
hnať sa za n-ým/ n-čím [nedok.]
to chase sb./sth.
hodiť n-čo za hlavu [dok.] [idiom]
to put sth. behind (oneself)
hrešiť n-ho za/ pre n-čo [nedok.]
to chide sb. for sth.
to upbraid sb. for sth.
karhať n-ho za/ pre n-čo [nedok.]
to upbraid sb. for sth.
kefovať [nedok.] n-ho za/ pre n-čo [ľud., obr. vulg.]
to upbraid sb. for sth.
klásť n-mu n-čo za vinu [nedok.]
to blame sb. for sth.
kúpiť n-čo za babku [dok.] [idióm]
to buy sth. dirt cheap [coll.] [idiom]
kúpiť n-čo za facku [dok.] [idióm]
to buy sth. dirt cheap [coll.] [idiom]
mať n-čo za lubom [nedok.]
to be up to sth. [scheming sth. secret or mischievous]
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement