Alle Sprachen    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   BS   |   SK   FR   HU   IS   NL   PL   ES   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Nemecko-slovenský slovník

Deutsch-Slowakisch-Übersetzung für: [ž-]
  äöüß...
  Optionen | Tipps | FAQ | Abkürzungen

LoginRegistrieren
Home|About/Extras|Vokabeltrainer|Fachgebiete|Benutzer|Forum|Mitmachen!
Slowakisch-Deutsch-Wörterbuch: [ž-]

zo {prep} [+gen.] [pred s-, z-, š-, ž- a v niektorých spojeniach]
aus
aus ... heraus
von [+Dat., woher?]
viaceré [m. neživ. + ž. + s. rod]
mehrere
brezový {adj} [z brezového dreva]
birken [selten]
bukový {adj} [z bukového dreva]
buchen
cédrový {adj} [z cédrového dreva]
zedern
dovedna {adv} [z celkového pohľadu]
alles in allem
dubový {adj} [z dubového dreva]
eichen
jaseňový {adj} [z jaseňového dreva]
eschennábytokstav.
jedľový {adj} [z jedľového dreva]
tannen
navonok {adv} [z vonkajšej stránky]
äußerlich
odvolaný {adj} {past-p} [z funkcie ap.]
abberufen
osikový {adj} [z osikového dreva]
espen
tisový {adj} [z tisového dreva]
eiben [attr.] [selten: aus Eibenholz]
topoľový {adj} [z topoľového dreva]
pappeln [attr.] [selten: aus Pappelholz]
vyčítať n-čo {verb} [dok.] [z očí a pod.]
etw.Akk. ablesen [von den Augen etc.]
odrovnať n-ho {verb} [dok.] [ľud.] [znemožniť, zničiť, vyradiť z činnosti]
jdn. fertigmachen [ugs.]
oprášiť n-čo {verb} [dok.] [striasť z povrchu]
etw.Akk. abklopfen [durch Klopfen entfernen]
padať {verb} [nedok.] [prudko, z výšky]
stürzen
pochopiť n-čo {verb} [dok.] [z počutého]
etw.Akk. mitbekommen [verstehen]
etw.Akk. mitkriegen [ugs.] [verstehen]
prepadnúť {verb} [dok.] [z predmetu v škole]
sitzen bleiben [ugs.] [in einem Schulfach]vzdel.
sitzenbleiben [ugs.] [Rsv.] [in einem Schulfach]vzdel.
rezignovať {verb} [dok./nedok.] [odstúpiť z funkcie]
zurücktreten [von einem Amt]
spadnúť {verb} [dok.] [prudko, z výšky]
stürzen
abstürzen
utrieť n-čo {verb} [dok.] [odstrániť z povrchu]
etw.Akk. abwischen
vykladať {verb} [nedok.] [náklad z voza ap.]
abladen
vyklopiť {verb} [dok.] [prevrátením dostať z formy: koláč, puding ap.]
stürzen [Kuchen, Pudding]gastr.
vyradiť {verb} [dok.] [z činnosti, prevádzky]
ausschalten
vytlačiť {verb} [dok.] [z miesta ap.]
verdrängen [von einem Ort/ von seinem Platz drängen]
zľaviť {verb} [dok.] [z ceny]
nachlassen [Preis]
zosadnúť {verb} [dok.] [z motorky, koňa a pod.]
absitzen [von einem Motorrad, Perd etc.]
zoslať n-ho/ n-čo {verb} [dok.] [poslať z neba na zem]
jdn./etw. schicken [vom Himmel auf die Erde]nábož.
zotrieť n-čo {verb} [dok.] [odstrániť z povrchu]
etw.Akk. abwischen
zvliecť n-čo {verb} [dok.] [zložiť z tela oblečenie]
(sichDat.) etw.Akk. ausziehen
zvlieknuť n-čo {verb} [dok.] [zložiť z tela oblečenie]
(sichDat.) etw.Akk. ausziehen
kvas {m} [zmes s vykysnutým cestom z predch. pečenia]
Sauerteig {m}potr.
divina {f} [aj mäso z nej]
Wild {n}gastr.poľov.
čorkár {m} [sl.] [z rómčiny: zlodej]
Dieb {m}
exot {m} [rastlina al. živočích z exotickej krajiny]
Exot {m}
kar {m} [vulg.] [z rómčiny: penis]
Schwanz {m} [vulg.] [Penis]
lóve {pl} [sl.] [z rómčiny: peniaze]
Kohle {f} [ugs.] [Geld]
odstúpenie {n} [z funkcie]
Rücktritt {m}pol.
pohádka {f} [zast.] [z češtiny; správne: rozprávka]
Märchen {n}
sneh {m} [z bielkov]
Eischnee {m}gastr.
troska {f} [odpad z výroby železa]
Schlacke {f} [Rückstände bei der Metallschmelze]materiál
umeocot {m} [ľud.] [ocot z jap. sliviek umeboshi]
Ume-Essig {m}gastr.
vitráž {f} [chrámové okno z rôznofarebných skiel]
Kirchenfenster {n}arch.um.
vitráž {f} [okno z rôznofarebných skiel]
Farbglasfenster {n}arch.um.
Buntglasfenster {n}arch.um.
výber {m} [peňazí z účtu ap.]
Abhebung {f}fin.
výstup {m} [z dopravného prostriedku a pod.]
Ausstieg {m} [aus öffentlichen Verkehrsmitteln etc.]div.
výťažok {m} [z cenných papierov]
Rendite {f}fin.
vytriezvenie {n} [z opitosti]
Ausnüchterung {f}
zetko {n} [ľud.] [písmeno "Z"] <z, Z>
[Buchstabe "Z"]jazyk.
zverina {f} [aj mäso z nej]
Wild {n}gastr.poľov.
a preto [z tohto dôvodu]
darum [aus diesem Grund]
a teda [z tohto dôvodu]
darum [aus diesem Grund]
nabrať si {verb} [dok.] [bohato si naložiť z ponúkaného jedla]
zulangen [sich reichlich vom angebotenen Essen nehmen]
rútiť sa {verb} [nedok.] [prudko padať z výšky]
herabstürzen
stürzen [herabstürzen]
šluknúť si {verb} [dok.] [ľud.] [potiahnuť z cigarety]
einen Lungenzug machen [beim Rauchen]
zvoliť (si) n-čo {verb} [dok.] [vybrať z možností]
etw.Akk. auswählen
etw.Akk. wählen [auswählen]
etw.Akk. erwählen [geh.] [auswählen]
CP-čkar {m} [sl.] [han.] [cezpoľný Bratislavčan] [výraz používaný Bratislavčanmi na ľudí z iných častí Slovenska s prechodným pobytom v Bratislave]
[Bezeichnung für einen Bewohner Bratislavas, der aus einem anderen Teil der Slowakei für eine vorübergehende Zeit zugezogen ist. Der Begriff wird von gebürtigen Bratislavaern verwendet.]
Panna {f} Orleánska [Jana z Arku]
Jungfrau {f} von Orléans [Jeanne d'Arc]hist.
zdroj {m} príjmov [z daní, úrokov ap.]
Aufkommen {n} [von Steuern, Zinsen etc.]ekon.fin.
metlička {f} na šľahanie [snehu z bielkov]
Schneebesen {m}gastr.
Zíde z očí, zíde z mysle.
Aus den Augen, aus dem Sinn.príslov.
nach oben | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | Impressum / Datenschutz
Dieses Deutsch-Slowakisch-Wörterbuch (Nemecko-slovenský slovník) basiert auf der Idee der freien Weitergabe von Wissen. Mehr dazu
Links auf dieses Wörterbuch oder einzelne Übersetzungen sind herzlich willkommen! Fragen und Antworten
Werbung