Alle Sprachen    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   BS   |   SK   FR   HU   NL   PL   IS   ES   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Nemecko-slovenský slovník

Deutsch-Slowakisch-Übersetzung für: [a]
  äöüß...
  Optionen | Tipps | FAQ | Abkürzungen

LoginRegistrieren
Home|About/Extras|Vokabeltrainer|Fachgebiete|Benutzer|Forum|Mitmachen!
Slowakisch-Deutsch-Wörterbuch: [a]

mňa {pron} [s dôrazom a po predložkách]
mich
teba {pron} [s dôrazom a po predložkách]
dich
zo {prep} [+gen.] [pred s-, z-, š-, ž- a v niektorých spojeniach]
aus
aus ... heraus
von [+Dat., woher?]
tebe {pron} [s dôrazom a po predložkách]
dir
hlúpy {adj} [správanie a pod.]
affig [ugs.]
{conj} [zast. vo význame: a]
und
jeho {pron} [s dôrazom a na začiatku vety]
ihn
ješitný {adj} [ľud.] [namyslený a samoľúby]
eingebildet [selbstgefällig, arrogant]
nadobro {adv} [raz a navždy]
endgültig [ein für alle Mal]
neotesaný {adj} [obr.] [o človeku a štýle: nejemný]
ungehobelt [fig.]
odo {prep} [+gen.] [v spoj. odo mňa a pred tvarmi slov dvere, deň, dvor, dno]
von
okoloidúci {adj} {pres-p} [osoba a pod.]
vorbeigehend
okoloidúci {adj} {pres-p} [vozidlo a pod.]
vorbeifahrend
seba {pron} [s dôrazom a po predložkách]
sich [wen?]
sebe {pron} [s dôrazom a po predložkách]
sich [wem?]
výrečný {adj} [ktorý veľa a presvedčivo hovorí]
redegewandt
wortgewandt
zarážajúci {adj} [prekvapujúci a trošku podivný]
erstaunlich [unerwartet und leicht befremdlich]
podať n-čo {verb} [dok.] [žiadosť, správu a pod.]
etw.Akk. einreichen [Gesuch, Bericht etc.]admin.
vzniesť n-čo {verb} [dok.] [obžalobu, námietku a pod.]
etw.Akk. erheben [Anklage, Einspruch etc.]práv.
predložiť n-čo {verb} [dok.] [žiadosť, správu, ponuku a pod.]
etw.Akk. einreichen [Gesuch, Bericht, Angebot etc.]admin.
vydať n-čo {verb} [dok.] [zákon, nariadenie a pod.]
etw.Akk. erlassen [Gesetz, Verordnung etc.]práv.
vyčítať n-čo {verb} [dok.] [z očí a pod.]
etw.Akk. ablesen [von den Augen etc.]
zrušiť n-čo {verb} [dok.] [podujatie a pod.]
etw.Akk. abblasen [ugs.] [Veranstaltung]
dolapiť n-ho {verb} [dok.] [nájsť a zatknúť]
jdn. aufgreifen [finden und festnehmen]
doraziť n-ho {verb} [dok.] [zasadiť posledný úder a tým zničiť]
jdm. den Rest geben [den letzten Schlag versetzen und damit zerstören] [Redewendung]
hodovať {verb} [nedok.] [bohato jesť a piť]
schlemmen
myksľovať n-čím {verb} [nedok.] [ľud.] [prudko a krátko opakovane ťahať]
an etw. rütteln
načať n-čo {verb} [dok.] [koláč, chlieb a pod.]
etw.Akk. anschneiden [Kuchen, Brot etc.]
nadpísať n-čo {verb} [dok.] [titul, názov nad kapitolu a pod.]
etw.Akk. betiteln [mit einem Titel versehen]
nakrojiť n-čo {verb} [dok.] [koláč, chlieb a pod.]
etw.Akk. anschneiden [Kuchen, Brot etc.]
napadnúť n-čo {verb} [dok.] [o škodcoch a pod.]
etw.Akk. befallen [Schädlinge etc.]
odpadnúť {verb} [dok.] [oddeliť sa a padnúť]
abfallen [sich von etwas lösen und herunterfallen]
odpustiť n-mu n-čo {verb} [dok.] [dlh, trest a pod.]
jdm. etw.Akk. erlassen [Schuld, Strafe etc.]
jdm. etw.Akk. nachlassen [selten] [jdm. eine Strafe, Schulden etc. erlassen]
odvolať n-čo {verb} [dok.] [podujatie a pod.]
etw.Akk. absagen [Veranstaltung]
etw.Akk. abblasen [ugs.] [Veranstaltung]
posedávať {verb} [nedok.] [sedieť a nič nerobiť]
dasitzen
pozháňať {verb} [dok.] [peniaze a pod.]
auftreiben
prebrať n-mu n-ho {verb} [dok.] [ľud.] [odvábiť chlapcovi dievča al. dievčaťu chlapca a pod.]
jdm. jdn. ausspannen [ugs.]
predstierať {verb} [nedok.] [chorobu a pod.]
simulieren [z.B. Krankheit]
prijať n-ho {verb} [dok.] [do školy, za člena a pod.]
jdn. aufnehmen [in Schule, als Mitglied etc.]
rapotať {verb} [nedok.] [veľa a rýchlo hovoriť]
plappern [ugs.]
rozptýliť {verb} [dok.] [svetlo a pod.]
streuen [Licht etc.]fyz.
rozryť {verb} [dok.] [zem, pole a pod.]
aufwühlen [Boden, Feld etc.]
skladať n-čo {verb} [nedok.] [prísahu, skúšku a pod.]
etw.Akk. ablegen [Schwur, Prüfung, etc.]
spľasnúť {verb} [dok.] [cesto, pripravované jedlo a pod.]
zusammenfallen
vyhodiť {verb} [dok.] [odpad a pod.]
wegwerfen [Müll etc.]
wegschmeißen [ugs.] [Müll etc.]
vymyslieť n-čo {verb} [dok.] [plán, lesť a pod.]
etw.Akk. aushecken [ugs.]
vyschnúť {verb} [dok.] [o rastlinách a zeleni následkom horúčavy]
verdorren [von Pflanzen und Grün durch Hitze]
vyschýnať {verb} [nedok.] [o rastlinách a zeleni následkom horúčavy]
verdorren [von Pflanzen und Grün durch Hitze]
vysedieť {verb} [dok.] [kreslo, nohavice a pod.]
durchsitzen
vysychať {verb} [nedok.] [o rastlinách a zeleni následkom horúčavy]
verdorren [von Pflanzen und Grün durch Hitze]
vyzváňať {verb} [nedok.] [opakovane, dlho a silno zvoniť]
[oftmals, lange und laut] läuten
zachvátiť {verb} [dok.] [o niečom živelnom a o cit. pohnutí]
erfassen [befallen, überkommen]
zbystriť {verb} [dok.] [pozornosť, zrak a pod.]
schärfen [Aufmerksamkeit, Blick etc.]
zohnať {verb} [dok.] [peniaze a pod.]
auftreiben
zosadnúť {verb} [dok.] [z motorky, koňa a pod.]
absitzen [von einem Motorrad, Perd etc.]
áčko {n} [áčkový výber, A-tím, A-mužstvo]
A-Auswahl {f}šport
áčko {n} [ľud.] [písmeno "A"] <a, á, A, Á>
[Buchstabe "A"]jazyk.
afix {m} [spoločný názov pre predponu a príponu]
Affix {n}jazyk.
babizňa {f} [han.] [stará a/al. škaredá žena]
Schabracke {f} [ugs.] [pej.]
Baruch {m} [rím. kat. a ekum. Biblia]
Baruch {m}bibl.mená
černokňažník {m} [v rozprávkach a v žánri "fantasy"]
Schwarzmagier {m}
Schwarzkünstler {m} [Magier]
chór {m} [vyvýšené miesto pre organ a spevákov]
Chorempore {f}arch.nábož.
chórus {m} [vyvýšené miesto pre organ a spevákov]
Chorempore {f}arch.nábož.
chumáč {m} [vlasov a pod.]
Büschel {n} [Haare etc.]
desiata {f} [jedlo medzi ránom a obedom]
Znüni {m} {n} [schweiz.] [Vormittagsjause]gastr.
fras {m} [ľud.] [obyč. len v kliatbach a frázach]
Teufel {m}
Hospodin {m} [evanj. a ekum. používanie]
Herr {m}bibl.
Kajfáš {m} [rím.-kat. a ekum. Biblia]
Kajaphas {m}nábož.
karfiolica {f} [kríženec karfiolu a brokolice]
Romanesco {m}bot.gastr.T
karner {m} [cintorínska kaplnka s kultovou miestnosťou a kostnicou]
Karner {m} [Friedhofskapelle mit Altar für Totenmessen und Beinhaus]arch.nábož.
lodenica {f} [továreň na stavbu a opravu lodí]
Werft {f}námor.priem.
Schiffswerft {f}námor.priem.
odstúpenie {n} [od zmluvy a pod.]
Ausstieg {m} [aus einem Vertrag etc.]
patrón {m} [svätec ako ochranca ľudí a pod.]
Schutzpatron {m}nábož.
Schutzheiliger {m}nábož.
prevod {m} [mejtku a pod.]
Übertragung {f} [von Besitz etc.]
samček {m} [u menších zvierat a živočíchov]
Männchen {n}zool.
samička {f} [u menších zvierat a živočíchov]
Weibchen {n}zool.
svorka {f} [vlkov, levov a pod.]
Rudel {n}
tampón {m} [na dezinfekciu a čistenie rán]
Tupfer {m}med.
tenaille {f} [pevnostná stavba so striedavo vystupujúcimi a ustupujúcimi rohmi tvarom pripomínajúca kliešte]
Tenaille {f}arch.hist.voj.
vetranie {n} [pomocou okien a dvier]
Lüften {n}
výstup {m} [z dopravného prostriedku a pod.]
Ausstieg {m} [aus öffentlichen Verkehrsmitteln etc.]div.
žíhanie {n} [ocele a pod.]
Glühen {n} [von Stahl etc.]tech.
a spol. [a spoločnosť]
& Co.ekon.obch.
pomodliť sa [dok.] [pred a po jedle]
das Tischgebet sprechennábož.
držať sa {verb} [nedok.] [v zápase, bitke, ťažkej situácii a pod.]
sich schlagen
kĺzať sa {verb} [nedok.] [na ľade, snehu a pod.]
schlittern
prepadnúť sa {verb} [dok.] [(rýchlo a nečakane) klesnúť]
absacken
pripútať sa {verb} [dok.] [v aute, lietadle a pod.]
sich angurten
sich anschnallen [sich angurten]
sich festschnallen [sich angurten]
šmýkať sa {verb} [nedok.] [na ľade, snehu a pod.]
schlittern
nach oben | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | Impressum / Datenschutz
Dieses Deutsch-Slowakisch-Wörterbuch (Nemecko-slovenský slovník) basiert auf der Idee der freien Weitergabe von Wissen. Mehr dazu
Links auf dieses Wörterbuch oder einzelne Übersetzungen sind herzlich willkommen! Fragen und Antworten
Werbung