Alle Sprachen    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Nemecko-slovenský slovník

Deutsch-Slowakisch-Übersetzung für: [al.]
  äöüß...
  Optionen | Tipps | FAQ | Abkürzungen

LoginRegistrieren
Home|About/Extras|Vokabeltrainer|Fachgebiete|Benutzer|Forum|Mitmachen!
Slowakisch-Deutsch-Wörterbuch: [al.]

frišký {adj} [zast.] [al. reg.] [rýchly]
schnell
frišký {adj} [zast.] [al. reg.] [svieži]
frisch
každopádne [zast.] [al. ľud.]
auf alle Fälle
koherentný {adj} [kniž. al. odb.]
kohärent
predpotopný {adj} [han. al. žart.] [zastaraný]
vorsintflutlich [pej.] [oder hum.]
spektakulárny {adj} [kniž.] [vzbudzujúci pozornosť al. rozruch]
spektakulär
džugnúť n-ho {verb} [dok.] [lakťom al. päsťou]
jdn. puffen [ugs.] [mit Ellenbogen oder Faust]
híkať {verb} [nedok.] [o somárovi al. ako somár]
iahen [von Esel oder wie ein Esel]
huliť {verb} [nedok.] [sl.] [marihuanu al. hašiš]
kiffen [ugs.]drogy
húliť {verb} [nedok.] [sl.] [marihuanu al. hašiš]
kiffen [ugs.]drogy
mašírovať {verb} [nedok.] [ľud.] [zast.] [al. žart.] [pochodovať]
marschieren
nasávať {verb} [nedok.] [han. al. žart.] [piť alkohol]
saufen [pej.]
plávať {verb} [nedok.] [na al. vo vode, vo vzduchu]
treiben [auf oder im Wasser, in der Luft]
počariť n-mu {verb} [dok.] [aj obr.] [zapôsobiť čarami al. osobným kúzlom]
jdn. verzaubern [auch fig.]
prať {verb} [nedok.] [zast. al. kniž.] [biť, udierať]
schlagen
prebrať n-mu n-ho {verb} [dok.] [ľud.] [odvábiť chlapcovi dievča al. dievčaťu chlapca a pod.]
jdm. jdn. ausspannen [ugs.]
prežehliť {verb} [dok.] [znova al. zľahka vyžehliť]
aufbügeln
prichádzať {verb} [nedok.] [dopr. prostriedok al. človek, balík ap. dopr. prostriedkom]
eintreffen
skárať {verb} [dok.] [zast. al. zried.] [potrestať]
strafen
šľachtiť {verb} [nedok.] [krížiť zvieratá al. rastliny s cieľom zlepšovať vlastnosti]
züchten [Tiere oder Pflanzen auf gewünschte Eigenschaften hin kreuzen]
štuchnúť n-ho {verb} [dok.] [lakťom al. päsťou]
jdn. puffen [ugs.] [mit Ellenbogen oder Faust]
zapredať n-ho/ n-čo {verb} [dok.] [za peniaze al. výhody zradiť]
jdn./etw. verkaufen [ugs.] [für Geld verraten/ aufgeben]
zlapať {verb} [dok.] [zast.] [al. kniž.] [chytiť, násilím zadržať: zlodeja ap.]
fangen [Dieb etc.]
kraslica {f} [maľované al. inak zdobené veľkonočné vajce]
Osterei {n}
absťák {m} [sl.] [abstinenčný príznak al. obdobie s abstinenčnými príznakmi]
Entzugserscheinung {f}
autarkia {f} [odb. al. kniž.]
Autarkie {f}
babizňa {f} [han.] [stará a/al. škaredá žena]
Schabracke {f} [ugs.] [pej.]
buklé {n} [priadza so slučkami al. s uzlíčkami]
Bouclé {n} [auch: Buklee]textil.
cerkev {f} [grécko-kat. al. pravoslávny chrám]
Kirche {f} [Kirchengebäude der Griechisch-katholischen Kirche]nábož.
corgoň {m} [mierne han. al. žart.] [odrastený, veľký chlapec]
Rübezahl {m} [fig.] [leicht pej.] [großgewachsener, kräftiger Mann]
cverna {f} [mierne zast. al. ľud.] [niť]
Zwirn {m}
delovka {f} [sl.] [silná strela loptou al. pukom na bránku]
Bombe {f} [ugs.] [harter Schuss]šport
desiatka {f} [niečo s veľkosťou, hodnotou, mierou al. číslom 10]
Zehner {m} [etwas mit Größe, Wert, Maß oder Nummer 10]
deväťdesiatka {f} [niečo s veľkosťou, hodnotou, mierou al. číslom 90; aj: 90. narodeniny]
Neunziger {m} [etwas mit Größe, Wert, Maß oder Nummer 90; auch: 90. Geburtstag]
dojazd {m} [max. vzdialenosť dopr. prostriedku po načerpaní pohonnej látky al. el. energie]
Reichweite {f} [eines Fahrzeuges]automot.
dvadsiatka {f} [niečo s veľkosťou, hodnotou, mierou al. číslom 20; aj: 20. narodeniny]
Zwanziger {m} [etwas mit Größe, Wert, Maß oder Nummer 20; auch: 20. Geburtstag]
džoint {m} [ľud.] [marihuanová al. hašišová cigareta]
Joint {m} [ugs.]drogy
Ofen {m} [ugs.] [Marihuana- oder Haschischzigarette, Joint]drogy
exot {m} [rastlina al. živočích z exotickej krajiny]
Exot {m}
fabrika {f} [mierne zast.] [al. ľud.]
Fabrik {f}priem.
feruľa {f} [zast.] [palica al. prút na trestanie]
Zuchtrute {f} [Rute zur Züchtigung]
fiškál {m} [zast.] [v súč. han. al. žart.]
Fiskal {m}hist.
kasa {f} [zast. al. ľud.]
Kasse {f}obch.
klokan {m} [vedecky zast.] [al. ľud.]
Känguru {n}zool.T
Kobani {m} [Ajn al-Arab]
Kobane {n} [Ain al-Arab]geogr.
litera {f} [zast.: písmeno] [al. obr. v ustálenom spojení]
Letter {f}
lúpežník {m} [zast. al. v rozprávkach]
Räuber {m}
Makarón {m} [aj: makarón] [ľud.] [han. al. žart.] [Talian]
Spaghettifresser {m} [ugs.] [pej.] [Italiener]
Tschingg {m} [schweiz.] [ugs.] [pej.] [Italiener]
Spagettifresser {m} [Rsv.] [ugs.] [pej.] [Italiener]
mäsiarka {f} [výrobkyňa al. predavačka mäsa]
Fleischerin {f}práca
mať {f} [mierne zast.] [al. kniž.]
Mutter {f}
medza {f} [spoločenská al. morálna hranica]
Schranke {f} [fig.] [gesellschaftliche oder moralische Grenze]
mundúr {m} [zast. al. ľud.] [uniforma]
Montur {f} [veraltet] [Uniform]odev
niva {f} [kniž.] [rovné pole al. rovná lúka]
Flur {f} [geh.] [ebenes flaches Feld bzw. ebene flache Wiese]poľnoh.
očko {n} [na pletenej al. háčkovanej ručnej práci]
Masche {f} [Strickmasche, Häkelmasche]textil.
osemdesiatka {f} [niečo s veľkosťou, hodnotou, mierou al. číslom 80; aj: 80. narodeniny]
Achtziger {m} [etwas mit Größe, Wert, Maß oder Nummer 80; auch: 80. Geburtstag]
pajšle {pl} [zast.] [al. ľud.]
Beuschel {n} [österr.] [bayr.]gastr.
päťdesiatka {f} [niečo s veľkosťou, hodnotou, mierou al. číslom 50; aj: 50. narodeniny]
Fünfziger {m} [etwas mit Größe, Wert, Maß oder Nummer 50; auch: 50. Geburtstag]
pigľajz {m} [ľud.] [zast.] [al. reg.] [žehlička]
Bügeleisen {n}
pláca {f} [ľud.] [al. kniž.]
Lohn {m}
poplašniak {m} [sl.] [poplašná zbraň: revolver al. pištoľ]
Schreckschusswaffe {f}zbrane
pult {m} [v obchode al. v bare]
Theke {f}
Tresen {m} [nordd.]
relácia {f} [kniž. al. odb.: vzťah, pomer]
Relation {f}
sedemdesiatka {f} [niečo s veľkosťou, hodnotou, mierou al. číslom 70; aj: 70. narodeniny]
Siebziger {m} [etwas mit Größe, Wert, Maß oder Nummer 70; auch: 70. Geburtstag]
servis {m} [súbor riadu na podávanie jedál al. nápojov]
Service {n} [Betonung auf 2. Silbe: Gedeck]gastr.
šesťdesiatka {f} [niečo s veľkosťou, hodnotou, mierou al. číslom 60; aj: 60. narodeniny]
Sechziger {m} [etwas mit Größe, Wert, Maß oder Nummer 60; auch: 60. Geburtstag]
širák {m} [zast. al. ľud.] [klobúk]
Hut {m}odev
škrabák {m} [han.] [slabý al. povrchný novinár, hl. loviaci senzácie]
Schmierfink {m} [ugs.] [pej.] [sensationsheischender, oberflächlicher Journalist]žurn.
šporhelt {m} [zast.] [al. reg.] [sporák]
Herd {m}gastr.
šporhert {m} [zast.] [al. reg.] [sporák]
Herd {m}
Sparherd {m}hist.
sprievod {m} [sprevádzanie: na ochranu al. ako pocta]
Geleit {n} [geh.] [Begleitung zum Schutz oder als Ehrung ]
štempeľ {m} [zast.] [al. ľud.] [pečiatka]
Stempel {m}
štokerlík {m} [ľud.] [nízky stolček al. podnožka pod nohy]
Stockerl {n} [österr.] [südd.]nábytok
stolček {m} [nízky, na sedenie al. ako podložka pod nohy]
Stockerl {n} [österr.] [südd.]nábytok
stolček {m} [stolička bez operadla al. podložka pod nohy]
Schemel {m} [Hocker oder, bes. südd., Fußbank]nábytok
štopeľ {m} [obr.] [malé dieťa al. malý človek]
Dreikäsehoch {m} [ugs.] [hum.] [kleines Kind, bes. Junge]
stuha {f} [široká, okolo pásu al. bokov]
Schärpe {f}odev
štyridsiatka {f} [niečo s veľkosťou, hodnotou, mierou al. číslom 40; aj: 40. narodeniny]
Vierziger {m} [etwas mit Größe, Wert, Maß oder Nummer 40; auch: 40. Geburtstag]
substitúcia {f} [odb. al. kniž.]
Substitution {f}
sylaba {f} [zast.] [al. odb.]
Silbe {f}jazyk.
tridsiatka {f} [niečo s veľkosťou, hodnotou, mierou al. číslom 30; aj: 30. narodeniny]
Dreißiger {m} [etwas mit Größe, Wert, Maß oder Nummer 30; auch: 30. Geburtstag]
vercajg {m} [ľud.] [al. zast.]
Werkzeug {n}nárad.
vercajk {m} [ľud.] [al. zast.]
Werkzeug {n}nárad.
vyslyšať [dok.] [zast.] [al. kniž.] [modlitby, prosby]
erhören [geh.] [Gebete, Flehen]nábož.
záštita {f} [časť meča al. noža]
Parierstange {f} [Teil eines Schwertes oder Messers]zbrane
ženská {f} [han.] [al. žart.]
Weib {n} [Frau; unangenehme Frau] [heute ugs.] [heute leicht pej.]
Pozdrav Pánboh! [zast.] [al. reg.]
Grüß Gott! [österr.] [südd.]
vetrom ošľahaný {adj} [zasiahnutý al. poškodený vetrom]
windgepeitscht
naťahovať uši {verb} [nedok.] [zvedavo al. pozorne počúvať]
die Ohren spitzenidióm
rozvaliť sa {verb} [dok.] [pohodlne si ľahnúť al. sadnúť]
sich hinlümmeln [ugs.]
sich hinfläzen [ugs.] [pej.]
sich knotzen [österr.] [ugs.]
sich hinflacken [österr.] [südd.] [ugs.]
dojná krava {f} [obr.] [koho al. čo možno využívať s ekon. profitom]
Melkkuh {f} [fig.]
ušný červ {m} [ľud.] [chytľavá melódia al. pieseň]
Ohrwurm {m} [ugs.] [einprägsames Lied]psych.
na každý pád [zast.] [al. ľud.]
auf jeden Fall
rozvaliť sa na n-čom {verb} [dok.] [pohodlne si ľahnúť al. sadnúť]
(sichAkk.) auf etw.Dat. lümmeln [ugs.] [pej.]
nach oben | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | Impressum / Datenschutz
Dieses Deutsch-Slowakisch-Wörterbuch (Nemecko-slovenský slovník) basiert auf der Idee der freien Weitergabe von Wissen. Mehr dazu
Links auf dieses Wörterbuch oder einzelne Übersetzungen sind herzlich willkommen! Fragen und Antworten
Werbung