Alle Sprachen    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   PT   SK   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Nemecko-slovenský slovník

Deutsch-Slowakisch-Übersetzung für: [do]
  äöüß...
  Optionen | Tipps | FAQ | Abkürzungen

LoginRegistrieren
Home|About/Extras|Vokabeltrainer|Fachgebiete|Benutzer|Forum|Mitmachen!
Slowakisch-Deutsch-Wörterbuch: [do]

nakoľko [do akej miery]
inwiefern
Dočerta! [aj: do čerta]
Verflixt! [ugs.]nadávka
Dofrasa! [aj: do frasa]
Verflixt! [ugs.]nadávka
Dokelu! [aj: Do kelu!]
Zum Teufel!
doň [do neho; hl. muž. rod neživ. + str. rod]
in ihn
Doparoma! [aj: do paroma]
Verflixt! [ugs.]nadávka
všetečný {adj} [prehnane zvedavý, miešajúci sa do cudzích vecí; človek správanie]
übergriffig [Mensch, Verhalten]
zlátaný {adj} [spojený do nesúrodého celku]
zusammengewürfelt
vstúpiť {verb} [do izby] [dok.]
betreten [Zimmer]
dopísať {verb} [dok.] [napísať do konca]
fertig schreiben
dosadiť {verb} [dok.] [do úradu]
einsetzen [in ein Amt]
dosadzovať {verb} [nedok.] [do úradu]
einsetzen [in ein Amt]
hrabať n-čo {verb} [nedok.] [hrabaním vytvárať: dieru do zeme ap.]
etw.Akk. buddeln [ugs.] [durch Buddeln herstellen: ein Loch in die Erde etc.]
manipulovať n-čo {verb} [nedok.] [nečestne zasahovať do n-čoho]
etw. manipulieren
napúšťať n-čo {verb} [nedok.] [vodu do vane; impregnovať]
etw. einlassen [Wasser in eine Wanne; imprägnieren]
napustiť n-čo {verb} [dok.] [vodu do vane; impregnovať]
etw. einlassen [Wasser in eine Wanne; imprägnieren]
nasoliť {verb} [dok.] [naložiť do soli]
pökeln
suren [österr.] [bayr.] [pökeln]
obaliť n-čo n-čím {verb} [dok.] [dať do obalu]
etw.Akk. in etw.Akk. wickeln
etw.Akk. in etw.Akk. einwickeln
etw.Akk. mit etw.Dat. umhüllen
otvoriť {verb} [dok.] [uviesť do činnosti]
eröffnen
poskladať {verb} [dok.] [zložiť do tvaru]
zusammenfalten
presadiť {verb} [dok.] [zasadiť do iného kvetináča]
umtopfenzáhrad.
pribudnúť {verb} [dok.] [zväčšiť sa čo do množstva, intenzity]
zunehmen
prijať n-ho {verb} [dok.] [do školy, za člena a pod.]
jdn. aufnehmen [in Schule, als Mitglied etc.]
roztriasť {verb} [dok.] [dostať do trasľavého pohybu]
zum Zittern bringen
spojiť {verb} [dok.] [do celku]
zusammenfügen
spustiť {verb} [dok.] [uviesť do chodu]
in Gang setzen
stmeliť n-ho {verb} [dok.] [kniž.] [obr.] [spojiť do celku, zjednotiť]
jdn. zusammenschweißen [fig.]
stúpať {verb} [nedok.] [do výšky]
aufsteigen [in die Höhe steigen]
usporiadať {verb} [dok.] [dať do poriadku; zorganizovať]
regeln [in Ordnung bringen; organisieren]
vyhorieť {verb} [dok.] [zhorieť do základov]
niederbrennen [durch Feuer (völlig) zerstört werden]
zaonačiť {verb} [dok.] [šikovne dať do poriadku, povrchne urovnať záležitosť]
hinbiegen [ugs.] [mit Geschick in Ordnung bringen, oberflächlich bereinigen]
zašiť n-ho {verb} [dok.] [ľud.] [posadiť do väzenia]
jdn. einlochen [ugs.] [ins Gefängnis bringen]
zložiť {verb} [dok.] [poskladať do záhybov]
falten
zložiť {verb} [dok.] [preložiť do záhybov]
zusammenfalten
zmanipulovať n-čo {verb} [dok.] [nečestne zasiahnuť do n-čoho]
etw. manipulieren
hlavička {f} [skok do vody; futbalová lopta odrazená hlavou]
Köpfler {m} [österr.] [südd.] [schweiz.] [ugs.] [Kopfsprung; Kopfball]šport
hornódľa {f} [reg.] [ihlica do vlasov]
Haarnadel {f}
kotúč {m} [niečo zvinuté do valca, napr. papier, drôt ap.]
Rolle {f} [etwas zu einer Walze zusammengerolltes, z.B. Papier, Draht etc.]
obroda {f} [kniž.] [oživenie, uvedenie nových síl do života]
Wiedergeburt {f} [geh.] [Renaissance, erneutes Aufleben]
obrodenie {n} [kniž.] [oživenie, uvedenie nových síl do života]
Wiedergeburt {f} [geh.] [Renaissance, erneutes Aufleben]
podávanie {n} [materiálu do obrábacieho stroja]
Beschickung {f}priem.tech.
postup {m} [prechod do vyššieho postavenia]
Aufstieg {m} [beruflich, politisch etc.]
pupkáč {m} [skok do vody]
Bauchklatscher {m} [ugs.]
Bauchfleck {m} [österr.] [ugs.]
šípka {f} [skok do vody]
Kopfsprung {m}
Köpfler {m} [österr.] [südd.] [schweiz.] [ugs.] [Kopfsprung]
skusy {pl} [v minulosti cesta väčšinou do sveta s cieľom skúsiť šťastie, získať skúsenosti]
Wanderschaft {f}
spona {f} [do vlasov ap.]
Klemme {f}
sponka {f} [do vlasov ap.]
Klemme {f}
tuha {f} [do pera alebo ceruzky]
Mine {f} [z. B. Bleistiftmine]
vymenovanie {n} [ustanovenie do funkcie]
Ernennung {f}
dostať sa {verb} [niekam, do n-čoho] [dok.]
geraten [an einen Ort, in eine Sache]
povolať n-ho za n-čo {verb} [dok.] [ustanoviť do vysokého úradu, poveriť významnou úlohou ]
jdn. zu etw.Dat. berufen
vrezať sa {verb} [dok.] [obr.] [do pamäti]
sich einbrennen [fig.] [ins Gedächtnis]
zastrčiť zástrčku {verb} [do zásuvky] [dok.]
Stecker einstecken [in die Steckdose]
zmyslieť si n-čo {verb} [vziať si do hlavy]
sich etw. in den Kopf setzen
atramentová náplň {f} [do pera alebo tlačiarne]
Tintenpatrone {f}
spustenie {n} prevádzky [uvedenie do používania]
Inbetriebnahme {f} [erstmaliges Betreiben einer größeren Anlage]
Štátna bezpečnosť {f} [tajná služba v Československu od 1945 do 1989] <ŠtB>
Staatssicherheit {f} [Geheimdienst der Tschechoslowakei von 1945 bis 1989]pol.
chopiť sa n-čoho {verb} [dok.] [pustiť sa do n-čoho]
etw. anpacken [in Angriff nehmen]
nach oben | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | Impressum / Datenschutz
Dieses Deutsch-Slowakisch-Wörterbuch (Nemecko-slovenský slovník) basiert auf der Idee der freien Weitergabe von Wissen. Mehr dazu
Links auf dieses Wörterbuch oder einzelne Übersetzungen sind herzlich willkommen! Fragen und Antworten
Werbung