Alle Sprachen    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   ES   SQ   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Nemecko-slovenský slovník

Deutsch-Slowakisch-Übersetzung für: [kniž.]
  äöüß...
  Optionen | Tipps | FAQ | Abkürzungen

LoginRegistrieren
Home|About/Extras|Vokabeltrainer|Fachgebiete|Benutzer|Forum|Mitmachen!
Slowakisch-Deutsch-Wörterbuch: [kniž.]

avšak {conj} [kniž.]
jedoch
adultný {adj} [kniž.] [odb.]
adultmed.zool.
bolestiplný {adj} [kniž.]
schmerzerfüllt
briskný {adj} [kniž.]
brüsk
ctihodný {adj} [kniž.]
ehrwürdig
ctihodný {adj} [kniž.] [počestný, vážený]
ehrenwert
distálne {adv} [kniž.]
distalmed.
distálny {adj} [kniž.]
distalmed.
eklatantný {adj} [kniž.]
eklatant
exaltovane {adv} [kniž.]
exaltiert [geh.]
exaltovaný {adj} [kniž.]
exaltiert [geh.]
fakultatívny {adj} [kniž.]
fakultativ [geh.]
fidélny {adj} [kniž.]
fidel
flagrantný {adj} [kniž.]
flagrant [geh.]
frenetický {adj} [kniž.]
frenetisch
hektický {adj} [kniž.]
hektisch
hoc {conj} [kniž.]
obwohl
hoden {adj} [kniž.]
würdig
hodný {adj} [kniž.] [veľký, poriadny, statný]
beachtlich
honosný {adj} [kniž.]
pompös
prunkvoll
protzig [ugs.]
horibilný {adj} [kniž.]
riesig [nur mit Bezug auf Geld]
gewaltig [nur mit Bezug auf Geld]
imenzný {adj} [zried.] [kniž.]
immens
imperceptibilný {adj} [kniž.]
imperzeptibel [geh.]
inaugurovaný {adj} {past-p} [kniž.]
inauguriert [geh.]
industriálny {adj} [kniž.]
Industrie-
koherentný {adj} [kniž. al. odb.]
kohärent
lež {conj} [kniž.]
jedoch
makabrózny {adj} [kniž.]
makaber
metalický {adj} [kniž.]
metallischodb.
milušký {adj} [kniž.]
allerliebst
nehostinný {adj} [kniž.] [miesto, klíma]
unwirtlich
nemohúci {adj} [kniž.]
machtlos
kraftlos
nezmerný {adj} [kniž.]
unermesslich [geh.]
obligatórny {adj} [kniž.]
obligatorisch [geh.]
obvyklý {adj} [kniž.]
üblich
gewöhnlich
ominózny {adj} [kniž.]
ominös
otázny {adj} [kniž.]
fraglich
zweifelhaft
perceptibilný {adj} [kniž.]
perzeptibel [geh.]
plauzibilný {adj} [kniž.]
plausibel
prekérny {adj} [kniž.]
prekär [geh.]
regresívny {adj} [kniž.]
regressiv
rekurentný {adj} [kniž.]
rekurrentodb.
religiózny {adj} [kniž.]
religiösnábož.
rigidne {adv} [kniž.]
rigid
rigide
rigidný {adj} [kniž.]
rigid
rigide
skôrnatený {adj} [zast.] [kniž.] [stvrdnutý]
verhärtet
spásonosný {adj} [kniž.]
heilbringend
spektakulárny {adj} [kniž.] [vzbudzujúci pozornosť al. rozruch]
spektakulär
spôsobne {adv} [kniž.]
artig
manierlich
spôsobný {adj} [kniž.]
artig
manierlich
spupný {adj} [kniž.]
hochmütig
hoffärtig [geh.] [pej.]
strastiplný {adj} [kniž.]
kummervoll
sublimný {adj} [kniž.]
sublim [geh.]
súdobý {adj} [kniž.]
zeitgenössisch
útrpný {adj} [kniž.] [súcitný]
mitleidig
virilný {adj} [kniž.] [odb.]
virilodb.
závistný {adj} [kniž.]
neidisch
zavše {adv} [kniž.]
manchmal
bisweilen [geh.]
zlovestne {adv} [kniž.]
ominös
zlovestný {adj} [kniž.]
ominös [unheilvoll]
adorovať n-ho/ n-čo {verb} [nedok.] [kniž.]
jdn./etw. verehren
jdn./etw. adorieren [geh.]
činiť {verb} [nedok.] [kniž.] [predstavovať]
betragen
činiť {verb} [nedok.] [kniž.] [pri počítaní: rovnať sa]
ausmachen [betragen]
dekapitovať n-ho/ n-čo {verb} [dok./nedok.] [kniž.]
jdn./etw. dekaptieren [geh.]
jdn./etw. dekapitieren [geh.]
denuncovať n-ho {verb} [dok./nedok.] [kniž.]
jdn. denunzieren
difamovať n-ho {verb} [nedok.] [kniž.]
jdn. diffamieren [geh.]
eliminovať n-čo {verb} [dok./nedok.] [kniž.]
etw.Akk. eliminieren [geh.]
evokovať n-čo {verb} [dok./nedok.] [kniž.]
etw.Akk. hervorrufen
etw.Akk. evozieren [geh.]
haliť {verb} [nedok.] [kniž.]
verhüllen
hlesnúť {verb} [dok.] [kniž.]
mucken [ugs.]
mucksen [ugs.]
inaugurovať n-ho/ n-čo {verb} [dok./nedok.] [kniž.]
jdn./etw. inaugurieren [geh.]pol.
iniciovať n-čo {verb} [dok./nedok.] [kniž.]
etw.Akk. initiieren [geh.]
iritovať n-ho {verb} [dok./nedok.] [kniž.]
jdn. irritieren
javiť n-čo {verb} [nedok.] [kniž.]
etw.Akk. zeigen [zu erkennen geben]
etw.Akk. bezeigen [geh.] [zu erkennen geben]
etw.Akk. bekunden [geh.] [zu erkennen geben]
kreovať n-čo {verb} [dok./nedok.] [kniž.]
etw.Akk. kreieren [geh.]
naplniť n-čo {verb} [dok.] [kniž.] [uskutočniť, realizovať]
etw.Akk. erfüllen [nachkommen]
negovať {verb} [nedok.] [kniž.]
negieren
ochočiť n-čo {verb} [dok.] [kniž.] [zast.]
etw.Akk. zähmen
ochočovať n-čo {verb} [nedok.] [kniž.] [zast.]
etw.Akk. zähmen
odročiť {verb} [dok.] [kniž.]
vertagen
verlegen [verschieben, z.B. einen Termin]
odročovať {verb} [nedok.] [kniž.]
vertagen
nach oben | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | Impressum / Datenschutz
Dieses Deutsch-Slowakisch-Wörterbuch (Nemecko-slovenský slovník) basiert auf der Idee der freien Weitergabe von Wissen. Mehr dazu
Links auf dieses Wörterbuch oder einzelne Übersetzungen sind herzlich willkommen! Fragen und Antworten
Werbung