Alle Sprachen    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   ES   SQ   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Nemecko-slovenský slovník

Deutsch-Slowakisch-Übersetzung für: [s]
  äöüß...
  Optionen | Tipps | FAQ | Abkürzungen

LoginRegistrieren
Home|About/Extras|Vokabeltrainer|Fachgebiete|Benutzer|Forum|Mitmachen!
Slowakisch-Deutsch-Wörterbuch: [s]

mňa {pron} [s dôrazom a po predložkách]
mich
teba {pron} [s dôrazom a po predložkách]
dich
zo {prep} [+gen.] [pred s-, z-, š-, ž- a v niektorých spojeniach]
aus
aus ... heraus
von [+Dat., woher?]
tebe {pron} [s dôrazom a po predložkách]
dir
viaceré [m. neživ. + ž. + s. rod]
mehrere
jeho {pron} [s dôrazom a na začiatku vety]
ihn
pórový {adj} [s malými dutinami]
Poren-materiál
rutinovaný {adj} [zručný v činnosti vykonávanej s rutinou]
versiert
seba {pron} [s dôrazom a po predložkách]
sich [wen?]
sebe {pron} [s dôrazom a po predložkách]
sich [wem?]
vrcholný {adj} [najvýznamnejší, s najvyššou právomocou]
Gipfel-
vrcholný {adj} [s najvyššou právomocou]
oberster
zákonitý {adj} [v súlade s predpismi]
vorschriftsmäßig
dohrmieť {verb} [dok.] [s hrmotom prísť]
daherdonnern [ugs.] [donnernd kommen]
konzultovať n-čo {verb} [nedok.] [problém s odborníkom]
etw. besprechen
nechať n-ho {verb} [dok.] [rozísť sa s n-ým]
jdn. abservieren [ugs.] [sich von jdm. trennen]
šľachtiť {verb} [nedok.] [krížiť zvieratá al. rastliny s cieľom zlepšovať vlastnosti]
züchten [Tiere oder Pflanzen auf gewünschte Eigenschaften hin kreuzen]
vykoreniť {verb} [dok.] [odstrániť aj s koreňmi] [aj obr.]
auswurzeln [selten] [mitsamt der Wurzel ausreißen] [auch fig.]
kvas {m} [zmes s vykysnutým cestom z predch. pečenia]
Sauerteig {m}potr.
črpák {m} [drevená nádoba s uchom na pitie]
Schöpftopf {m}
absťák {m} [sl.] [abstinenčný príznak al. obdobie s abstinenčnými príznakmi]
Entzugserscheinung {f}
buklé {n} [priadza so slučkami al. s uzlíčkami]
Bouclé {n} [auch: Buklee]textil.
ceduľa {f} [lístok s oznámením]
Zettel {m}
desiatka {f} [niečo s veľkosťou, hodnotou, mierou al. číslom 10]
Zehner {m} [etwas mit Größe, Wert, Maß oder Nummer 10]
deväťdesiatka {f} [niečo s veľkosťou, hodnotou, mierou al. číslom 90; aj: 90. narodeniny]
Neunziger {m} [etwas mit Größe, Wert, Maß oder Nummer 90; auch: 90. Geburtstag]
dvadsiatka {f} [niečo s veľkosťou, hodnotou, mierou al. číslom 20; aj: 20. narodeniny]
Zwanziger {m} [etwas mit Größe, Wert, Maß oder Nummer 20; auch: 20. Geburtstag]
dvojtisícovka {f} [ľud.] [vrch s nadm. výškou 2000 m]
Zweitausender {m} [Berg ≥ 2000m]geogr.horolez.turist.
exhibícia {f} [vystupovanie s cieľom vyvolať pozornosť]
Exhibition {f} [geh.] [Zurschaustellung]
hašlerka {f} [čierny cukrík proti kašľu s príchuťou sladkého drievka]
Hustenbonbon {m} {n}potr.
Hustenzuckerl {n} [österr.]potr.
herňa {f} [budova s hracími automatmi, biliardovými stolmi ap.]
Spielhalle {f}
Spielothek {f} [Spielhalle]
hnedák {m} [kôň s hnedou srsťou]
Brauner {m} [braunes Pferd]jazdec.zool.
karabína {f} [kovový krúžok s pružným perom]
Karabinerhaken {m}horolez.
karner {m} [cintorínska kaplnka s kultovou miestnosťou a kostnicou]
Karner {m} [Friedhofskapelle mit Altar für Totenmessen und Beinhaus]arch.nábož.
kermeš {m} [reg.] [hody s ľud. zábavou]
Kirtag {m} [österr.] [bayr.] [Kirchweihfest]nábož.
kinderko {n} [ľud.] [Kinder Surprise™, vajíčko s prekvapením]
Ü-Ei {n} [ugs.] [Überraschungsei®]hrač.potr.
kockáč {m} [sl.] [človek hl. študent s nadpriemernými vedomosťami]
Nerd {m}
kockáčka {f} [sl.] [hl. študentka s nadpriemernými vedomosťami]
Nerd {m} [weiblich]
kopijník {m} [jazdec s kopijou, hulán]
Lancier {m} [Lanzenreiter, Ulan]hist.voj.
mikina {f} [ľud.] [s kapucňou]
Kapuzenpullover {m}odev
Kapuzenpulli {m} [ugs.]odev
obeť {f} [s následkom smrti pri nešťastí]
Todesopfer {n}
osemdesiatka {f} [niečo s veľkosťou, hodnotou, mierou al. číslom 80; aj: 80. narodeniny]
Achtziger {m} [etwas mit Größe, Wert, Maß oder Nummer 80; auch: 80. Geburtstag]
osemtisícovka {f} [ľud.] [vrch s nadm. výškou 8000 m]
Achttausender {m}horolez.
päťdesiatka {f} [niečo s veľkosťou, hodnotou, mierou al. číslom 50; aj: 50. narodeniny]
Fünfziger {m} [etwas mit Größe, Wert, Maß oder Nummer 50; auch: 50. Geburtstag]
rezerva {f} [ľud.] [rezervné koleso s pneumatikou]
Reservereifen {m}automot.
riečica {f} [sito s väčšími okami]
grobes Sieb {n}
sedemdesiatka {f} [niečo s veľkosťou, hodnotou, mierou al. číslom 70; aj: 70. narodeniny]
Siebziger {m} [etwas mit Größe, Wert, Maß oder Nummer 70; auch: 70. Geburtstag]
šesťdesiatka {f} [niečo s veľkosťou, hodnotou, mierou al. číslom 60; aj: 60. narodeniny]
Sechziger {m} [etwas mit Größe, Wert, Maß oder Nummer 60; auch: 60. Geburtstag]
skusy {pl} [v minulosti cesta väčšinou do sveta s cieľom skúsiť šťastie, získať skúsenosti]
Wanderschaft {f}
štyridsiatka {f} [niečo s veľkosťou, hodnotou, mierou al. číslom 40; aj: 40. narodeniny]
Vierziger {m} [etwas mit Größe, Wert, Maß oder Nummer 40; auch: 40. Geburtstag]
transparent {m} [s heslom]
Spruchband {n}
tridsiatka {f} [niečo s veľkosťou, hodnotou, mierou al. číslom 30; aj: 30. narodeniny]
Dreißiger {m} [etwas mit Größe, Wert, Maß oder Nummer 30; auch: 30. Geburtstag]
zvitok {m} [pergamenový zvitok s textom]
Schriftrolle {f}
dať n-mu kopačky {verb} [dok.] [ľud., obr.] [rozísť sa s n-ým]
jdn. abservieren [ugs.] [sich von jdm. trennen]
počítať s n-čím {verb} [dok.] [s rizikom, nevýhodami]
etw.Akk. in Kauf nehmen
preštudovať si n-čo {verb} [dok.] [dôkladne sa oboznámiť s urč. problematikou ap.]
sichAkk. in etw.Akk. einlesen [sich mit einer Problematik etc. vertraut machen]
škrabať sa {verb} [nedok.] [s námahou liezť]
klettern
škriabať sa {verb} [nedok.] [s námahou liezť]
klettern
štverať sa {verb} [nedok.] [s námahou liezť]
klettern
zahrať si {verb} [dok.] [(s chuťou) istý čas hrať]
spielen
CP-čkar {m} [sl.] [han.] [cezpoľný Bratislavčan] [výraz používaný Bratislavčanmi na ľudí z iných častí Slovenska s prechodným pobytom v Bratislave]
[Bezeichnung für einen Bewohner Bratislavas, der aus einem anderen Teil der Slowakei für eine vorübergehende Zeit zugezogen ist. Der Begriff wird von gebürtigen Bratislavaern verwendet.]
dojná krava {f} [obr.] [koho al. čo možno využívať s ekon. profitom]
Melkkuh {f} [fig.]
Kinder Surprise™ {n} [vajíčko s prekvapením]
Überraschungsei® {n}hrač.potr.
Kinder Überraschung® {f}hrač.potr.
nezasvätený do n-čoho {adj} {past-p} [neoboznámený s n-čím]
mit etw.Dat. unvertraut
zasvätený do n-čoho {adj} {past-p} [oboznámený s niečím]
mit etw.Dat. vertraut
najebať do n-čoho {verb} [dok.] [vulg.] [naraziť s veľkou silou]
gegen etw. teufeln [österr.] [ugs.] [mit großer Wucht gegen etwas prallen]
predierať sa n-čím/ cez n-čo {verb} [nedok.] [s námahou prenikať, prebíjať sa]
sich durchschlagen durch etw.
preniknúť do n-čoho {verb} [dok.] [dôkladne sa oboznámiť s urč. problematikou]
sichAkk. in etw.Akk. einlesen [sich mit einer Problematik vertraut machen]
pustiť n-ho k vode {verb} [dok.] [ľud.] [idióm] [rozísť sa s n-ým]
jdn. in die Wüste schicken [Redewendung]
jdm. den Laufpass geben [ugs.] [Redewendung]
rozdať si to {verb} [dok.] [ľud.] [idióm] [vyspať sa s niekým]
mit jdm. in die Kiste hüpfen [ugs.] [Redewendung]
perlivá minerálna voda {f} [s kyselinou uhličitou]
prickelndes Mineralwasser {n} [mit Kohlensäure]gastr.
spoločnosť {f} s ručením obmedzeným <s.r.o., spol. s r.o.>
Gesellschaft {f} mit beschränkter Haftung <GmbH> [früher auch:] <GesmbH, Ges.m.b.H.>obch.
zmeták {m} s krátkou rúčkou [obyčajne s lopatkou]
Borstwisch {m} [ostd.]
Bartwisch {m} [meist mit Kehrschaufel] [österr.] [bayr.]
Handbesen {m} [meist mit Kehrschaufel] [österr.] [bayr.]
Handfeger {m} [meist mit Kehrschaufel] [österr.] [bayr.]
Kto chce s vlkmi žiť, musí s vlkmi vyť.
Man muss mit den Wölfen heulen.príslov.
nach oben | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | Impressum / Datenschutz
Dieses Deutsch-Slowakisch-Wörterbuch (Nemecko-slovenský slovník) basiert auf der Idee der freien Weitergabe von Wissen. Mehr dazu
Links auf dieses Wörterbuch oder einzelne Übersetzungen sind herzlich willkommen! Fragen und Antworten
Werbung