Alle Sprachen    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Nemecko-slovenský slovník

Deutsch-Slowakisch-Übersetzung für: [sa]
  äöüß...
  Optionen | Tipps | FAQ | Abkürzungen

LoginRegistrieren
Home|About/Extras|Vokabeltrainer|Fachgebiete|Benutzer|Forum|Mitmachen!
Slowakisch-Deutsch-Wörterbuch: [sa]

dráždivý {adj} [popudlivý; kt. sa ľahko podráždi: pokožka ap.]
reizbar
mesačný {adj} [vzťahujúci sa na kalendárny mesiac]
Monats-
n-čo vyšlo [podarilo sa]
etw. hat geklappt [ugs.]
okulárový {adj} [týkajúci sa okulára mikroskopu]
Okular- [das Okular eines Mikroskops betreffend]optika
perový {adj} [týkajúci sa pery]
Lippen-anat.
perpazuch {adv} [ľud.] [zast.] [vedúc sa pod pazuchy]
unter den Achseln gestützt
postupujúci {adj} {pres-p} [šíriaci sa]
fortschreitend
prízemný {adj} [nachádzajúci sa nízko nad zemou]
Boden-
prudký {adj} [prudko sa zvažujúci: svah ap.]
abschüssig
spánkový {adj} [týkajúci sa slúch]
Schläfen-anat.
temporálny {adj} [týkajúci sa sluchovej kosti]
Schläfen-anat.
vnútrostenový {adj} [vyskytujúci sa vnútri steny orgánu]
intramuralanat.
všetečný {adj} [prehnane zvedavý, miešajúci sa do cudzích vecí; človek správanie]
übergriffig [Mensch, Verhalten]
vyjsť {verb} [dok.] [dostať sa von]
hinausgehen
herauskommen
odpísať n-ho/ n-čo {verb} [dok.] [vzdať sa]
jdn./etw. abschreiben [aufgeben]
dopadnúť {verb} [dok.] [skončiť sa]
ausgehen [enden]
kecať {verb} [nedok.] [ľud.] [rozprávať sa]
quatschen [ugs.] [sich unterhalten]
skúšať {verb} [nedok.] [pokúšať sa]
versuchen
spomínať n-ho/ n-čo {verb} [nedok.] [zmieňovať sa]
jdn./etw. erwähnen
besedovať {verb} [nedok.] [priateľsky sa rozprávať]
ratschen [österr.] [südd.] [ugs.] [plauschen, sich (ungezwungen) unterhalten]
činiť {verb} [nedok.] [kniž.] [pri počítaní: rovnať sa]
ausmachen [betragen]
dochádzať {verb} [nedok.] [ľud.] [míňať sa]
ausgehen [zu Ende gehen]
dojebať n-ho {verb} [dok.] [vulg.] [hrubo vynadať, oboriť sa]
jdn. anficken [ugs.] [vulg.] [pej.] [anschnauzen, anfahren]
dôjsť {verb} [dok.] [ľud.] [minúť sa]
ausgehen [zu Ende gehen]
dozrieť {verb} [dok.] [stať sa zrelým]
ausreifen
hniť {verb} [nedok.] [kaziť sa]
verderben
ísť {verb} [nedok.] [pohybovať sa peši; fungovať]
laufen [zu Fuß gehen; im Gang sein]
konferovať {verb} [nedok.] [zast.] [radiť sa]
konferieren
letieť {verb} [nedok.] [hnať sa]
rasen [sich schnell bewegen]
miznúť {verb} [nedok.] [strácať sa]
verschwinden
naletieť n-mu {verb} [dok.] [ľud.] [dať sa oklamať]
auf jdn. hereinfallen
auf jdn. reinfallen [ugs.]
jdm. auf den Leim gehen [ugs.]
narásť {verb} [dok.] [zväčšiť sa]
anwachsen [stetig zunehmen]
naskočiť {verb} [dok.] [skokom sa dostať]
aufspringen
nechať n-ho {verb} [dok.] [rozísť sa s n-ým]
jdn. abservieren [ugs.] [sich von jdm. trennen]
nevyjsť {verb} [dok.] [nepodariť sa]
misslingen
odbiť n-ho {verb} [dok.] [odmietnuť, rýchlo sa zbaviť niekoho]
jdn. abbügeln [ugs.] [kurzerhand abweisen]
odbiť n-ho {verb} [dok.] [zachovať sa odmietavo]
jdn. abblitzen lassen [ugs.]
odpadnúť {verb} [dok.] [nekonať sa]
ausfallen
flachfallen [ugs.]
odpadnúť {verb} [dok.] [oddeliť sa a padnúť]
abfallen [sich von etwas lösen und herunterfallen]
osamieť {verb} [dok.] [stať sa osamelým]
vereinsamen
einsam werden
pasovať {verb} [nedok.] [hodiť sa] [tiež ľud.: mať prestávku v niektorých kartových hrách]
passen [Kleidung, Schlüssel, etc.; auch: im Kartenspiel aussetzen]
pičovať {verb} [nedok.] [vulg.] [sťažovať sa, nahlas šomrať]
meckern [ugs.]
herumkeifen [ugs.] [sich beschweren, laut meckern]
pochytiť {verb} [dok.] [prudko uchopiť] [tiež vo význame: zmocniť sa]
packen [jdn./etw. grob ergreifen, fassen] [auch im Sinne von: überkommen]
pochytiť n-ho {verb} [dok.] [zmocniť sa]
jdn. überkommen [packen, befallen]
poľaviť {verb} [dok.] [ochabnúť v úsilí; zmierniť sa]
nachlassen
povoliť {verb} [dok.] [zoslabnúť, zmierniť sa]
nachlassen [an Intensität abnehmen]
povstať {verb} [dok.] [vzbúriť sa]
sich erheben [aufbegehren, Aufstand machen]
prasknúť {verb} [dok.] [rozdeliť sa na dve časti]
(in zwei) brechen
prebiehať {verb} [nedok.] [viesť; aj: konať sa]
verlaufen
predpokladať {verb} [nedok.] [domnievať sa]
vermuten
prehovoriť {verb} [dok.] [ozvať sa]
reden
prejsť {verb} [dok.] [ísť okolo; dostať sa cez]
passieren [vorbeigehen; überqueren]
pribudnúť {verb} [dok.] [zväčšiť sa čo do množstva, intenzity]
zunehmen
prichodiť {verb} [nedok.] [pripadať, zdať sa]
vorkommen [scheinen]
pripadať {verb} [nedok.] [zdať sa]
vorkommen [scheinen]
šalieť {verb} [nedok.] [správať sa ako šialenec]
verrückt sein
spinnen [ugs.]
smerovať {verb} [nedok.] [pohybovať sa istým smerom]
zielen
spomenúť n-ho/ n-čo {verb} [dok.] [zmieniť sa]
jdn./etw. erwähnen
spovedať n-ho {verb} [nedok.] [ľud.] [vypytovať sa]
jdn. ausfragen
stroskotať {verb} [dok.] [obr.] [nepodariť sa]
platzen [ugs.]
účinkovať {verb} [nedok.] [prejavovať sa účinkom]
anschlagen [Wirkung zeigen]med.
upaľovať {verb} [nedok.] [ľud.] [bežať, hnať sa]
sausen [rennen, rasen]
ustať {verb} [dok.] [kniž.] [unaviť sa]
ermüden
vybuchnúť {verb} [dok.] [ľud.] [obr.] [nepodariť sa]
platzen [ugs.]
vyjsť {verb} [dok.] [dostať sa hore]
hinaufgehen
vyjsť {verb} [dok.] [podariť sa: pokus ap.]
gelingen
vykročiť {verb} [dok.] [vydať sa na cestu]
aufbrechen [sich auf den Weg machen]
vyliezť {verb} [dok.] [lezením sa dostať von]
herauskriechen
vyprchať {verb} [dok.] [kniž.] [stratiť sa]
verfliegen
vypršať {verb} [dok.] [skončiť sa]
ablaufen [auslaufen, enden]
vysadnúť {verb} [dok.] [posadiť sa hore]
aufsitzen
vystupovať {verb} [nedok.] [správať sa]
sich aufführen
vyzrieť {verb} [dok.] [stať sa zrelým]
ausreifen
zachrápať {verb} [dok.] [han.] [neskoro sa zobudiť]
verpennen [ugs.]
zadrichmať {verb} [dok.] [han.] [neskoro sa zobudiť]
verpennen [ugs.]
zakopnúť {verb} [dok.] [potknúť sa]
stolpern
zaniknúť {verb} [dok.] [zried.] [zmiznúť, stratiť sa]
sich verlieren [verschwinden]
zasadnúť {verb} [dok.] [zhromaždiť sa na zasadnutie]
sich versammeln
zasadnúť {verb} [dok.] [zísť sa na zasadnutie]
tagen
zasadnúť {verb} [dok.] [zísť sa]
zusammentreten [Parlament]pol.
zaspať {verb} [dok.] [neskoro sa zobudiť]
verschlafen
verpennen [ugs.]
zatrúbiť {verb} [dok.] [ozvať sa trúbením]
hupen
zažiariť {verb} [dok.] [zaligotať sa, rozžiariť sa]
aufleuchten
zívať {verb} [nedok.] [kniž.] [široko sa otvárať]
klaffen
zliezť {verb} [dok.] [lezením sa dostať dolu]
hinunterklettern
príhovor {m} [prihovorenie sa (za)]
Fürbitte {f}
príhovor {m} [prihovorenie sa za niekoho]
Fürsprache {f}
spánkový [týkajúci sa spania]
Schlaf-
Hýb sa! [Ponáhľaj sa!]
Beweg dich!
Poďme, poďme! [Pohnite sa!, Švihnite si!]
Tempo, Tempo!
rútiaci sa {adj} {pres-p} [prudko sa pohybujúci]
rasend
baviť sa {verb} [nedok.] [veseliť sa; zhovárať sa]
sich unterhalten [sich amüsieren; plaudern]
nach oben | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | Impressum / Datenschutz
Dieses Deutsch-Slowakisch-Wörterbuch (Nemecko-slovenský slovník) basiert auf der Idee der freien Weitergabe von Wissen. Mehr dazu
Links auf dieses Wörterbuch oder einzelne Übersetzungen sind herzlich willkommen! Fragen und Antworten
Werbung