Alle Sprachen    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   IS   ES   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Nemecko-slovenský slovník

Deutsch-Slowakisch-Übersetzung für: [v]
  äöüß...
  Optionen | Tipps | FAQ | Abkürzungen

LoginRegistrieren
Home|About/Extras|Vokabeltrainer|Fachgebiete|Benutzer|Forum|Mitmachen!
Slowakisch-Deutsch-Wörterbuch: [v]

ďalej {adv} [v budúcnosti]
weiterhin
nado {prep} [+ak.] [+inšt.] [len v spojení nado mňa/ mnou, nado dvere/ dvermi]
über
obaľovaný {adj} [v strúhanke]
paniertgastr.
vtedy {adv} [v tom prípade]
dann [in dem Fall]
podo {prep} [+ak.] [+inšt.] [len v spojení podo mňa/ mnou, podo dvere/ dvermi]
unter
zo {prep} [+gen.] [pred s-, z-, š-, ž- a v niektorých spojeniach]
aus
aus ... heraus
von [+Dat., woher?]
buržoázny {adj} [v marxizme]
bürgerlich
bourgeois [veraltet]
cezo {prep} [+ak.] [len v spojení cezo mňa]
über [+Akk.]
dohľadný {adj} [krátky v čase]
absehbar
fit {adj} [v dobrej kondícii]
fit [in guter körperlicher Verfassung]
maltézsky {adj} [v určitých spojeniach]
Malteser-
najnovšie {adv} [v poslednom čase]
neuerdings
nespojitý {adj} [o matematickej funkcii v niektorom bode]
unstetig [mathematische Funktion in einem Punkt]mat.
obrazný {adj} [v obraznom, prenesenom zmysle]
figurativ [in bildlichem, übertragenem Sinn]jazyk.lit.
odo {prep} [+gen.] [v spoj. odo mňa a pred tvarmi slov dvere, deň, dvor, dno]
von
padlý {adj} [v boji]
gefallen [im Krieg]
po {prep} [+ak.] [časový úsek: cez, počas, v priebehu]
über [+Akk.] [einen Zeitraum betreffend: während]
rád {adj} [v spojení: byť rád]
froh
rutinovaný {adj} [zručný v činnosti vykonávanej s rutinou]
versiert
večerňajší {adj} [v urč. spojeniach len: večerný]
abendlich
viď [odkaz v textoch; napr. "viď strana 99"]
siehe <s.> [Verweis in Texten; z. B. "siehe Seite 99"]
zákonitý {adj} [v súlade s predpismi]
vorschriftsmäßig
bolieť {verb} [len v 3. os.] [nedok.]
schmerzen
weh tun
snežiť {verb} [len v 3. os.sg.] [nedok.]
schneien
schneiben [österr.] [bayr.] [ugs.]
vystriedať n-ho {verb} [dok.] [vymeniť na mieste, v práci]
jdn. ablösen
súhlasiť {verb} [nedok.] [byť v poriadku]
stimmen
blúzniť {verb} [nedok.] [v horúčke]
delirierenmed.
dopĺňať n-čo {verb} [nedok.] [zásoby v sklade]
etw.Akk. aufstocken [Lagervorrat]obch.
frčať {verb} [nedok.] [byť v móde]
angesagt sein [ugs.] [in Mode sein]
líčiť {verb} [nedok.] [nanášať líčidlá, napr. v divadle]
Maske machen [Schminke auftragen z.B. im Theater]
mrzieť {verb} [nedok.] [ľutovať] [iba v tvare: n-čo n-ho mrzí]
leidtun [nur in der Form: etw. tut jdm. leid]
nadhodiť n-čo {verb} [dok.] [v reči]
aufwerfen [hochwerfen; zur Sprache bringen]
obehnúť {verb} [dok.] [v rýchlosti ponavštevovať]
besuchen
odtlačiť {verb} [dok.] [v novinách]
abdrucken [in einer Zeitung]žurn.
pasovať {verb} [nedok.] [hodiť sa] [tiež ľud.: mať prestávku v niektorých kartových hrách]
passen [Kleidung, Schlüssel, etc.; auch: im Kartenspiel aussetzen]
pôjsť {verb} [dok.] [obyč. v 3. os. min.] [zomrieť]
sterben
draufgehen [ugs.] [sterben]
poľaviť {verb} [dok.] [ochabnúť v úsilí; zmierniť sa]
nachlassen
prebiť {verb} [dok.] [hra v karty]
stechen [Kartenspiel]
prepadnúť {verb} [dok.] [z predmetu v škole]
sitzen bleiben [ugs.] [in einem Schulfach]vzdel.
sitzenbleiben [ugs.] [Rsv.] [in einem Schulfach]vzdel.
prepiecť {verb} [dok.] [v rúre]
durchbacken
preukázať n-mu n-čo {verb} [dok.] [urobiť v niečí prospech]
jdm. etw.Akk. erweisen
riskovať {verb} [dok./nedok.] [v obch. záležitostiach ap.]
pokern [fig.]
škrieť {verb} [len v 3. os.] [nedok.] [prekážať, mrzieť]
kratzen
škvŕkať {verb} [nedok.] [v žalúdku]
rumoren [Magen, Bauch]
staviť {verb} [dok.] [peniaze v rulete ap.]
setzen [Geld im Roulette etc.]
tiahnuť {verb} [nedok.] [v tvare: tiahne n-ho niekam]
ziehen [in der Form: es zieht jdn. irgendwohin]
tromfnúť n-ho {verb} [dok.] [ľud.] [v kartách]
jdn. trumpfenhry
ubrať {verb} [dok.] [ľud.] [poľaviť v úsilí ap.]
nachlassen
ustúpiť {verb} [dok.] [v spore]
einlenken [im Streit]
vyhľadať n-čo {verb} [dok.] [slovo v slovníku ap.]
etw.Akk. nachschlagen
vyhľadávať n-čo {verb} [nedok.] [slovo v slovníku ap.]
etw.Akk. nachschlagen
zacítiť n-čo {verb} [dok.] [v ústach]
etw.Akk. schmecken
zadržať n-ho/ n-čo {verb} [dok.] [zabrániť v pohybe]
jdn./etw. zurückhalten
záležať {verb} [nedok.] [v tvare: n-mu záleží (veľmi/ málo) na n-kom/ n-čom]
liegen [in der Form: jdm. liegt (viel/ wenig) an jdm./etw.]
zvýrazniť n-čo {verb} [dok.] [v texte ap.]
etw.Akk. anstreichen [eine Stelle im Text etc.]
známka {f} [v škole]
Note {f} [Schulnote]vzdel.
čitateľ {m} [v zlomku]
Zähler {m} [Bruchrechnung]mat.
odporca {m} [v odvolacom konaní]
Widerspruchsgegner {m}práv.
loď {f} [v kostole]
Schiff {n} [in einer Kirche]arch.
frajerka {f} [ľud.] [priateľka v ľúbostnom vzťahu]
Freundin {f} [Liebesbeziehung]
kreslo {n} [napr. v parlamente]
Sitz {m} [z. B. im Parlament]pol.
menovateľ {m} [v zlomku]
Nenner {m} [Bruchrechnung]mat.
Alabama {f} [spolkový štát v USA]
Alabama {n} [US-Bundesstaat]geogr.
Aljaška {f} [spolkový štát v USA]
Alaska {n} [US-Bundesstaat]geogr.
anestéziológ {m} [odborník v anestéziológii]
Narkosenfacharzt {m}med.práca
anestéziologička {f} [odborníčka v anestéziológii]
Narkosenfachärztin {f}med.práca
Arizona {f} [spolkový štát v USA]
Arizona {n} [US-Bundesstaat]geogr.
Arkansas {m} [spolkový štát v USA]
Arkansas {n} [US-Bundesstaat]geogr.
Atlas {m} [obor v starogréckej mytológii]
Atlas {m} [Titan aus der griechischen Mythologie]myt.
Baden {m} [mesto v Rakúsku]
Baden {n} [Stadt in Österreich]geogr.
benjamín {m} [v rodine]
Nesthäkchen {n}
breviár {m} [v liturgii]
Brevier {n} [Liturgie]nábož.vydav.
černokňažník {m} [v rozprávkach a v žánri "fantasy"]
Schwarzmagier {m}
Schwarzkünstler {m} [Magier]
červene {pl} [farba v sedmových kartách]
Herz {n} [Farbe im Kartenspiel]hry
Colorado {n} [spolkový štát v USA]
Colorado {n} [US-Bundesstaat]geogr.
Connecticut {m} [spolkový štát v USA]
Connecticut {n} [US-Bundesstaat]geogr.
Delaware {m} [spolkový štát v USA]
Delaware {n} [US-Bundesstaat]geogr.
diera {f} [puklina v materiáli]
Leck {n}
doskok {m} [v basketbale]
Rebound {m}šport
fiškál {m} [zast.] [v súč. han. al. žart.]
Fiskal {m}hist.
Florida {f} [spolkový štát v USA]
Florida {n} [US-Bundesstaat]geogr.
frajer {m} [ľud.] [priateľ v ľúbostnom vzťahu]
Freund {m} [Liebesbeziehung]
fras {m} [ľud.] [obyč. len v kliatbach a frázach]
Teufel {m}
Georgia {f} [spolkový štát v USA]
Georgia {n} [US-Bundesstaat]geogr.
gule {pl} [farba v sedmových kartách]
Schelle {f} [Kartenfarbe im deutschen Blatt]hry
haruľa {f} [na rozdiel od zemiakových placiek obvykle pečená v 1 kuse na plechu]
Kartoffelpuffer {m}gastr.
Havaj {m} [spolkový štát v USA]
Hawai {n} [US-Bundesstaat]geogr.
hexenšus {m} [ľud.] [seknutie v krížoch]
Hexenschuss {m}med.
hrča {f} [v dreve]
Ast {m} [im Holz]les.
Idaho {n} [spolkový štát v USA]
Idaho {n} [US-Bundesstaat]geogr.
Indiana {f} [spolkový štát v USA]
Indiana {n} [US-Bundesstaat]geogr.
Iowa {f} [spolkový štát v USA]
Iowa {n} [US-Bundesstaat]geogr.
nach oben | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | Impressum / Datenschutz
Dieses Deutsch-Slowakisch-Wörterbuch (Nemecko-slovenský slovník) basiert auf der Idee der freien Weitergabe von Wissen. Mehr dazu
Links auf dieses Wörterbuch oder einzelne Übersetzungen sind herzlich willkommen! Fragen und Antworten
Werbung