Alle Sprachen    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   BS   |   SK   FR   HU   IS   NL   PL   ES   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Nemecko-slovenský slovník

Deutsch-Slowakisch-Übersetzung für: je!
  äöüß...
  Optionen | Tipps | FAQ | Abkürzungen

LoginRegistrieren
Home|About/Extras|Vokabeltrainer|Fachgebiete|Benutzer|Forum|Mitmachen!
Slowakisch-Deutsch-Wörterbuch: je!

n-o/n-čo je
jd./etw. ist
[ono] je
es ist
je
es gibt
Čo je? [ľud.]
Was ist los?
Was geht? [ugs.]
Was gibt's? [ugs.]
je po n-kom [idióm]
jd. ist hinüber [Redewendung] [jd. ist gestorben]
Čo ti je?
Was hast du (denn)?
Was ist los mit dir?
Čo vám je? [u lekára]
Was fehlt Ihnen? [beim Arzt]
Je mi ľúto!
Es tut mir leid!
Je mi zima.
Mir ist kalt.
Je mi zle.
Mir geht es schlecht.
Ich fühle mich nicht wohl.
Je možné, že ...
Es kann sein, dass ...
Es ist möglich, dass ...
Je najvyšší čas.
Es ist höchste Zeit.
Je po všetkom!
Es ist vorbei!
je potrebné n-čo urobiť
es gilt, etw.Akk. zu tun
Je to jasné?
Alles klar?
Ist das klar?
Je to pravda?
Stimmt das?
Je to tak?
Stimmt das?
Koľko je hodín?
Wie spät ist es?
Kto je tam?
Wer ist da?
Láska je slepá.
Liebe macht blind.príslov.
Moje meno je ...
Mein Name ist ...
Odpor je zbytočný.
Widerstand ist zwecklos.
Rieka je zamrznutá.
Der Fluss ist eingefroren.
Risk je zisk.
Wer wagt, gewinnt.príslov.
samozrejme je to
natürlich ist das ...
Sľub je sľub.
Versprochen ist versprochen.
Svet je malý. [idióm]
Die Welt ist klein. [Idiom]
Taký je život.
So ist das Leben.
To je bomba!
Das ist mega! [ugs.] [Das ist großartig!]
Das ist der Hammer! [ugs.] [Das ist großartig!]
To je jedno!
Egal!
To je mrzuté!
Das ist ärgerlich!
To je nehoráznosť!
Das ist ein dicker Hund! [Redewendung]
To je sila!
Das ist ein harter Brocken!
To je vedľajšie.
Das tut nichts zur Sache.
To je vrchol!
Das ist doch das Allerletzte!
Vonku je zima.
Draußen ist es kalt.
Vzduch je čistý. [idióm]
Die Luft ist rein. [Redewendung]
Aj zajtra je deň. [idióm]
Morgen ist auch noch ein Tag. [Idiom]
Ako je možné, že....
Wie kommt's, dass ... ?
Aký je váš názor?
Was meinen Sie dazu?
asi je to tak...
wahrscheinlich ist es so, daß...
Čo je to za ...
Was ist das für ...
Dobrá rada je drahá.
Guter Rat ist teuer.príslov.
Hlad je najlepší kuchár.
Hunger ist der beste Koch.príslov.
Je mi akosi mdlo.
Ich fühle mich ein bisschen matt.
Je mi to fuk. [ľud.]
Es ist mir egal.
Es ist mir wurst. [ugs.]
Es ist mir wurscht. [ugs.]
je mi to jedno
es ist mir egal
Je mi to jedno.
Es ist mir wurst. [ugs.]
Je mi to ľúto.
Es tut mir leid.
je mi všetko jedno
mir ist alles egal
Je to ako pobosorované!
Es ist wie verhext!
Je to príliš drahé.
Das ist zu teuer.
Každý začiatok je ťažký.
Aller Anfang ist schwer.príslov.
Mýliť sa je ľudské. [Errare humanum est]
Irren ist menschlich.citát
Na tom niečo je. [ľud.]
Da ist etwas dran. [ugs.]
nech je to akokoľvek
wie dem auch sei
Nikto nie je dokonalý.
Niemand ist vollkommen.príslov.
Nikto nie je nenahraditeľný.
Niemand ist unersetzlich.príslov.
Okej, nie je problém. [ľud.]
Okay, kein Problem.
Ráno je múdrejšie večera.
Morgenstund hat Gold im Mund.príslov.
To je absolútna špica! [ľud.]
Das ist der absolute Hammer! [ugs.]
To je na zbláznenie!
Es ist zum Verrücktwerden!
To je na zúfanie!
Das ist zum Verzweifeln!
To je nemastné-neslané. [idióm]
Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. [Redewendung]
To je už lepšie.
Schon besser. [ugs.]
To už je priveľa.
Das ist doch allerhand. [Redewendung]
Tu je pes zakopaný. [idióm]
Da liegt der Hund begraben. [Redewendung]
Vo víne je pravda. [In vino veritas.] [idióm]
Im Wein liegt die Wahrheit. [Idiom]
Z čoho je to?
Woraus ist das?
Život je plný prekvapení.
Das Leben ist voller Überraschungen.
Čo je (to) s tebou?
Was ist mit dir?
Was ist los mit dir?
Čo je na tom zlého?
Was stimmt nicht damit?
Do toho ťa nič nie je!
Das geht dich nichts an!
Je najvyšší čas (na to), aby ...
Es ist höchste Zeit, dass ...
Každý je kováčom svojho šťastia.
Jeder ist seines Glückes Schmied.príslov.
Každý koniec je začiatkom niečoho nového.
Jedes Ende ist der Anfang von etwas Neuem.príslov.
Keď kocúr nie je doma, myši majú hody.
Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch.príslov.
Wenn die Katze aus dem Haus ist, feiern die Mäuse Kirtag. [österr.]príslov.
Kuj železo, kým je horúce.
Schmiede das Eisen, solange es heiß ist.príslov.
Láska nehnevaná nie je milovaná.
Was sich liebt, das neckt sich.príslov.
Lenže je to tak, že ...
Allerdings ...
Nie je to také strašné.
Das ist halb so schlimm.
Das ist halb so wild. [Redewendung]
Nie je to žiadna sláva. [idióm]
Das ist nicht gerade berauschend. [ugs.] [Redewendung]
Nie je všetko zlato, čo sa blyští.
Es ist nicht alles Gold, was glänzt.príslov.
Nielen chlebom je človek živý.
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein.príslov.
Potme / V noci je každá krava čierna.
Nachts sind alle Katzen grau.príslov.
In der Nacht / Bei Nacht sind alle Katzen grau.príslov.
Svet je jedna veľká dedina. [idióm]
Die Welt ist ein Dorf. [Idiom]
Ťažko povedať, kde je pravda.
Schwer zu sagen, wo die Wahrheit liegt.
nach oben | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | Impressum / Datenschutz
Dieses Deutsch-Slowakisch-Wörterbuch (Nemecko-slovenský slovník) basiert auf der Idee der freien Weitergabe von Wissen. Mehr dazu
Links auf dieses Wörterbuch oder einzelne Übersetzungen sind herzlich willkommen! Fragen und Antworten
Werbung