All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   IT   FR   PT   HU   NL   SK   LA   FI   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   SR   EL   EO   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   RU   ES   NO   SV   IT   CS   DA   IS   PT   HR   FI   BG   RO   |   more ...

Engelsk-svensk ordbok

BETA Swedish-English translation for: att
  Ääáà...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations | Desktop

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Swedish Dictionary: att
att {conj}
that
att äta
to eat
att betyda
to mean
att visa
to show
att dricka
to drink
att höra
to hear
att uttala
to pronounce
att vara
to be
att älska
to love
att behöva
to need
att förlora
to lose
att försörja
to provide
att förstå
to understand
att gå
to go
att ha
to have
att hitta
to find
att köpa
to buy
att köra
to drive [vehicle]
att lyssna
to listen
att mena
to mean
att regna
to rainmeteo.
att se
to see
att skicka
to send
att skina
to shine
att skriva
to write
att sova
to sleep
att stava
to spell
att svara
to answer
att tänka
to think
att tjäna
to earn
att utnyttja
to utilize
att vakna
to awake
att verka
to seem
att använda
to use
to apply [use]
att arbeta
to work
att behålla
to keep
att belöna
to reward
att betala
to pay
att bjuda
to offer
att blåsa
to blow
att börja
to begin
att dölja
to hide
att få
to get
att förhandla
to negotiate
att förklara
to explain
att fortsätta
to continue
att fråga
to ask
att ge
to give
att godkänna
to approve
att göra
to do
att hälsa
to greet
att inse
to realize
att komma
to come
att krama
to hug
att lämna
to leave
att läsa
to read
att le
to smile
att mildra
to mitigate
att minnas
to remember
att misslyckas
to fail
att orsaka
to cause
att överföra
to transfer
att översätta
to translate
att rädda
to rescue
att räkna
to count
att rita
to design
att säga
to say
att sakna
to lack
att sammanfatta
to summarize
att sitta
to sit
att skada
to damage
att skapa
to create
att skratta
to laugh
att snöa
to snowmeteo.
att springa
to run
att stärka
to strengthen
att ta
to take
att tala
to speak
att tro
to believe
att upprepa
to repeat
att utplåna
to eradicate
att väga
to weigh
att vänta
to wait
att acceptera
to accept
att äga
to own
att ämna
to intend
att anlända
to arrive
att anställa
to employ
att anta
to assume
att återspegla
to reflect
att avskaffa
to abolish
att avvisa
to reject
att begära
to demand
att begränsa
to limit
att behandla
to treat
att besöka
to visit
att bestämma
to decide
att betrakta
to watch
att bevara
to protect
back to top | home© 2002 - 2019 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Swedish-English online dictionary (Engelsk-svensk ordbok) developed to help you share your knowledge with others. More information!
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers