All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   IS   ES   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Engelsk-svensk ordbok

BETA Swedish-English translation for: med
  Ääáà...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Swedish Dictionary: med

NOUN   en med | meden | medar | medarna
med {prep}
with
with <w/>
lika med
similar to
med huva {adj}
hoodedklädsel
med kapuschong {adj}
hoodedklädsel
med mera {adv} <mm, m.m.>
etcetera <etc.>
et cetera <etc.>
med snigelfart {adv} [idiom]
at a snail's pace [idiom]
att hinna (med ngt.)
to manage (to do sth. in time)
att jämföra med
to compare with
att komma med
to join in
att likställa ngt. med ngt.
to equate sth. with sth. [consider to be the same]
att prata (med)
to talk (to)
att räkna med
to reckon that
att vara med
to join in
sked {u} med
spoonful of
i enlighet med ...
in accordance with ...
i likhet med ...
in common with ...
i samband med ...
in conjunction with ...
i takt med ...
in time with ...
Jag håller med.
I agree.
med andra ord
in other words <IOW>
med avseende på {prep}
concerning
med blotta ögat
with the naked eye
med hänsyn till {prep}
considering
with respect to
med hög röst {adv}
aloud
med sin tid
up to date
med uppbjudande av
by means of
med vändande post {adv}
by return [post, mail]
nära besläktad med ...
closely related to ...
Upp med hakan!
Chin up!
Head up!
Cheer up!idiom
att befatta sig med ngt.
to deal with sth.
att dra med sig
to entail
att föra med sig [orsaka]
to entail [give rise to]
att ha råd med
to afford
att hålla ihop med
to stick with
att hålla kontakt med
to keep in touch with
att ta itu med
to deal with
att ta med sig
to bring
att tala med / till
to talk to
kaffe {n} med mjölk
coffee with milk
mått {n} med tecken
signed measuremate.
att ta med (sig) {past-p}
taken along
inte att förväxla med ...
not to be confused with ...
att följa med sin tid
to stay up to date
att gå framåt med stormsteg [bildl.]
to make great strides
att ha att göra med
to deal with
to be concerned with
att komma i kontakt med ngn./ngt.
to come into contact with sb./sth.
att komma överens med ngn. om ngt.
to reach an agreement with sb. about sth.
att segla med saxade segel
to sail wing and wingsjöf.
att stå i kontakt med
to keep in touch with
att ta med i beräkningen
to take into account
att ta ngt. med i beräkningen
to take sth. into account
aktiebolag {n} med begränsad ansvarighet
Limited <Ltd.>
Incorporated <Inc.>
kolv {u} med tre halsar
three-neck flaskkemi
kolv {u} med två halsar
two-neck flaskkemi
den djupare meningen med det
its underlying meaning
som man har råd med {adj}
affordable
att gå hand i hand (med ngt.)
to go hand in hand (with sth.) [idiom]
att inte sticka under stol med sin mening
to speak one's mind
to not mince matters
att sätta sig i förbindelse med
to get in touch
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Swedish-English online dictionary (Engelsk-svensk ordbok) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement