All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Engelsk-svensk ordbok

BETA Swedish-English translation for: på
  Ääáà...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Swedish Dictionary:

på {adv} {prep}
on
på {prep}
upon
polyamid {u} <PA>
polyamide <PA>kemitextil
protaktinium {n} <Pa>
protactinium <Pa>kemi
blottad på {adj}
devoid of
på baksidan
at the back
på begäran
on request
on application
på bio {adv}
at the cinema
på eftermiddagen {adv}
in the afternoon
på förhand {adv}
beforehand
på förhand
in advance
på grund {adj} {adv}
agroundsjöf.
på hemväg
homeward bound
på kvällen {adv}
in the evening
på måfå {adv} [vard.]
at random
på måndag
on Monday
på middagen {adv}
at midday
på morgonen {adv}
in the morning
på nätet {adj} {adv}
online
på natten {adv}
at night
på ngns. vägnar {prep}
on behalf of sb.
på platsen {adj} {adv}
on-site
på prov
on trial
på sistone {adv}
lately
på söndagarna {adv}
on Sundays
på spel
at stake
på toppen
on top
at the top
på vardagarna
on weekdays
på veckodagarna
on weekdays
att bero (på)
to depend (on)
att förslösa ngt. (på ngt.)
to waste sth. (on sth.)
att fundera på
to consider
to think about
to reflect about
att fylla på
to refill
att gå på
to move on
att gömma (på)
to treasure (up)
att haka på [vard.] [följa med; vara med]
to tag along
att haka på [vard.] [följa med]
to come along
att haka på [vard.] [vara med]
to join in
to take part
to participate
att höra på
to listen to
att insistera (på)
to insist (on)
att inverka på
to influence
att lita på
to rely on
att peka på
to point at
att peka på [bildl.]
to point to [imply]
att samla (på)
to treasure (up)
att sätta på
to switch on
to turn on [switch on]
att se på
to look at
att skylla på ngn.
to blame sb.
att spionera (på)
to spy (on)
att stöta på
to come across
att syfta på
to relate to
att titta på
to look at
to look on
to consider
to glance at
att tvivla på
to doubt
att vända på
to reverse
att vänta på
to wait for
att vara på [vard.] [att vara med]
to be game [idiom]
en rikedom på
a wealth of
med avseende på {prep}
concerning
På bio nu.
In theaters now. [Am.]market.
på det viset {adv}
thus [in this way]
på grund av {prep}
owing to
på grund av {prep} <p.g.a.>
due to
because of
på grund av ngt.
due to sth.
på halv stång [flagga]
at half mast
på höger hand {adv}
on the right-hand side
på intet sätt {adv}
by no means
på kort sikt {adv}
in the short term
på lång sikt {adv}
in the long term
på liknande sätt {adv}
similarly
på nästa måndag {adv}
next Monday
på senaste tiden {adv}
lately
recently
på sista tiden {adv}
recently
på väg till ...
on the way to ...
på vänstra sidan
on the left
på vänstra sidan {adv}
on the left-hand side
på varandra följande {adj}
consecutive
att berätta på nytt
to retell
att bita på naglarna
to bite one's nails
att bli trött på
to grow tired of
att förlita sig på
to rely on
att gå på bio
to go to the cinemafilm
to go to the movies [Am.] [Aus.]film
to go to the pictures [old-fashioned]film
att göra slut på
to end
att ha på sig
to wear
att hålla ngt. på plats
to keep sth. in place
att hålla på avstånd
to keep away
att hålla på borta
to keep away
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Swedish-English online dictionary (Engelsk-svensk ordbok) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement