All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Engelsk-svensk ordbok

BETA Swedish-English translation for: vara
  Ääáà...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Swedish Dictionary: vara

NOUN   en vara | varan | varor | varorna
NOUN   ett vara | varat | - | -
VERB   att vara | är | var | varit
VERB   att vara | varar | varade | varat
att vara
to be
att vara arbetslös
to be unemployed
to be out of work
att vara bakfull
to be hungover
att vara bakis [vard.]
to be hungover
att vara begriplig
to make sense
att vara belåten
to be satisfied
att vara färdig
to be done
att vara född
to be born
att vara förbluffad
to be baffled
att vara förtjust
to be delighted
att vara förvånad
to wonder
att vara med
to join in
att vara nöjd
to be satisfied
att vara otrogen
to be unfaithful
att vara överens
to agree
att vara på [vard.] [att vara med]
to be game [idiom]
att vara rädd
to be scared
to be afraid
to be frightened
att vara skyldig
to owe
att vara törstig
to be thirsty
att vara tvungen
to be compelled
att vara upprörd
to be upset
att vara upptagen
to be occupied [busy or in use]
Den måste vara ...
It has to be ...
i våra dagar {adv}
nowadays
att vara förtjust i
to be fond of
att vara i form
to be fit
att vara i stånd
to be able
att vara i tid
to be on time
att vara i tjänst
to be on duty
att vara kär i
to be in love with
att vara klädd i
to wear
att vara ledsen över ngt.
to be sad about sth.
att vara mån om
to be concerned about
att vara medveten om ngt.
to be aware of sth.
att vara rädd för
to be afraid of
att vara rädd om
to be concerned about
att vara säker på ngt.
to be sure of sth.
att vara stolt över
to take pride in
att vara stolt över ngt.
to be proud of sth.
att vara trött på ngt.
to be tired of sth.
att vara upplagd för ngt.
to be in the mood for sth.
att vara utan arbete
to be out of work
att vara utsatt för ngt.
to be exposed to sth.
att vara van vid ngt.
to be used to sth.
Vill du vara snäll ... ?
Would you mind ...?
att vara av motsatt mening
to take the opposite view
to be of an opposite opinion
att vara av olika mening
to be of different opinions
att vara från sina sinnen
to be out of one's mind
att vara i sjunde himlen
to be in the seventh heaven
att vara nyfiken på att
to be anxious to
att vara på sin vakt
to be on one's guard
att vara till nackdel (för)
to be a disadvantage (for)
att vara tvungen att göra ngt.
to be forced to do sth.
att visa sig att vara
to turn out to be
Det borde inte vara svårt att ...
It ought not be difficult to ...
Du måste vara från dina sinnen!
You must be out of your mind.
Han bör vara framme nu.
He should be there by now.
att vara i stånd till (att göra ngt.)
to be capable of (doing sth.)
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Swedish-English online dictionary (Engelsk-svensk ordbok) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement